Soru

Süt Mahremiyeti

Kişi annesinin veya babasının süt kardeşiyle evlenebilir mi? Bu kişilerden şafi mezhebine göre abdest bozulur mu?

Tarih: 3.01.2023 21:17:49
Okunma: 219

Cevap

"Süt emme ile meydana gelen mahremiyet de soyla sabit olan mahremiyet gibidir. Onun için bir kimse ile süt babası, süt anası, süt dedesi, süt ninesi, süt kardeş evlâdı, süt halası, süt teyzesi arasında ebedî bir mahremiyet vardır. Bunlar birbirleriyle evlenemezler." (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Kerahet ve İstihsan Kitabı)

"Aralarında süt hısımlığı bulunan kimseler birbirlerinin mahremidirler yani bunların birbirleriyle evlenmeleri ebediyen haramdır. Süt akrabalığı ile nesep akrabalığı arasında mahremiyet açısından bir fark yoktur. Dolayısıyla bakma, dokunma, bir arada bulunma, beraber seyahat etme vb. konularda nesep akrabası için söz konusu olan kurallar süt akrabası için de aynen geçerlidir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 113)." (Din İşleri Yüksek Kurulu)

 

Ayrıca bakınız:

https://risale.online/soru-cevap/sut-kardes-ile-olan-mahremiyet


Yorum Yap

Yorumlar