Soru

Mevcud ve Mahluk Kavramları

Masiva olarak adlandırdığımız Allah'tan gayrısı olanlar için mahluk yani yaratılan kavramı kullanmak doğru olur mu? Diğer bir açıdan var olan yani mevcud olan her şey aynı zamanda mahluk mudur? Mesela irade noktasında kesbimizin veya tasarrufumuzun olduğunu söylüyoruz fakat vücud-u haricisinin olmadığına itikad ediyoruz. Yahut vücud-u ilmi gibi farklı vucüd nevleri oması gibi?

Tarih: 11.02.2016 17:15:09
Okunma: 4573

Cevap

Mevcud, vücud sahibi demektir. Vücud ise, vücud-u ilmi ve vücud-u harici olarak ikiye ayrılır. Vücud-u ilmi, Allah'ın ilminde olan ama yaratılmamış olan vücudlardır. Vücud-u harici, kudretin taalluk ettiği hariçte varlığı olan yaratılmış varlıklardır. 

Mahluk, kudretin taalluk ederek yarattığı hariçte vücudu olan yani vücud-u harici sahibi olan varlıklardır.

Yukardaki izahlara göre her mahluk, vücud sahibidir. Ama her vücud, mahluk değildir.

Masiva olarak adlandırılan şeyler mahluktur.

Lütfen bakınız.

/soru-cevap/vucud-u-ilmi-ve-vucud-u-harici


Yorum Yap

Yorumlar