Soru

Seferilikte namazın hükmü

Yolculuklarda seferî, şer'an namazlarını kısaltmaya mecbur mudur, yoksa kısaltmakla tam kılmak arasında serbest midir? 

 

Tarih: 19.06.2011 11:19:04
Okunma: 4937

Cevap

Fıkıh alimlerinin mutemet olan görüşleri, namazlarının kısaltılması konusunda vacib, sünnet ve ruhsattır yolcu bunda serbesttir diye üçe ayrılmaktadır.

Hanefilere göre: Seferî kimsenin namazlarını kısaltarak kılması vaciptir ve aynı zamanda azimettir.

Malikilerce meşhur ve tercih edilen görüşe göre: Seferde namazları kısaltarak kılmak sünnet-i müekkededir. Çünkü Hz. Peygamber (sav) öyle yapmıştır.

Şafiî ve Hanbelîlere göre: Seferde namazları kısaltarak kılmak, muhayyer olmak üzere ruhsattır. Seferi kişi namazları kısaltarak ta kılabilir, tam olarak ta kılabilir. (Prof. Vehbe Zuhayli, İslam fıkıh ansiklopedisi, c:2, feza yayıncılık)


Yorum Yap

Yorumlar