Soru

Osmanlı Devleti ve Kurana Uyum

"Hulefa-i Râşidîn devrinden sonra Kur’ana ve Sünnete en fazla uymuş, en fazla yaklaşabilmiş İslamî uygulama Osmanlı devletidir." İddiasını külliyat perspektifinden değerlendirir misiniz?

Tarih: 30.07.2014 15:57:34
Okunma: 2960

Cevap

Bu iddia ispatı zor ve ancak ahirette hakikati anlaşılabilecek bir iddiadır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Şanlı Osmanlı Devleti, Osmanlı âdil Padişahları gibi tabirleri onun bu noktadaki nazarını göstermek için yeterlidir.

Ayrıca Üstad'ın Eskişehir Mahkemesi'nde beyan ettiği şu ifadeleri de zahiren Osmanlılara bir parça üstünlük veriyor gibi görünmektedir.

Efendiler,Ben herşeyden evvel Müslümanım ve Kürdistan'da dünyaya geldim. Fakat bu Türklere hizmet ettim ve yüzde doksan dokuz menfaatli hizmetim Türklere olmuş ve en çok hayatım Türkler içinde geçmiş ve en sadık ve en halis kardeşlerim Türklerden çıkmış veİslâmiyet ordularının en kahramanı Türkler olduğundan, meslek ve hizmet-i Kur'âniyem cihetiyle, her milletten ziyade Türkleri sevmek ve taraftar olmak kudsî hizmetimin muktezası olduğundan, bana Kürt diyen ve kendini milliyetperver gösteren adamların bini kadar Türk milletine hizmet ettiğimi, hakikî ve civanmert bin Türk gençlerini işhad edebilirim.


Yorum Yap

Yorumlar