Soru

İnsanın Yaratılış Gayesi

İnsan niçin yaratılmıştır?

Tarih: 13.03.2010 00:00:00
Okunma: 6959

Cevap

İnsan, Allah'ı meleklerden de yüksek bir mertebeden, en a'lâ bir şekilde, bütün isim ve sıfatları ile tanımak ve bu tanıma neticesinde, O'nu nihayetsiz bir sevgi ile sevmek ve O'nun tarafından sevilmek ve Allah'ın ebedi saltanat başkenti olan Cennet'te O'nun daimi halkı olmak için yaratılmıştır. 

Allah'ı tanıyabilmek, sevebilmek ve Cennet'e layık olabilmeyi sağlayacak istidadlarla donatılmış ve bu istidadların inkişaf ederek gelişmesi için dünyada zorlu bir imtihana tabi tutulmuştur.

Yaratılış gayesine uygun bir şekilde Allah'a itaat ederek bu dünya imtihanını kazanan insanlar, ahirette O'nun ebedi dostları ve seçkin Cennet halkı olurlar.

Bu gayeye ters hareket ederek Allah'a değil, nefsine tapan insanlar, imtihanı kaybederek ve ruhlarındaki istidadlarını köreltirler. Allah'ın düşmanları olup Cehennem'e müstehak olurlar.

Eşya zıddıyla bilinir kaidesiyle, Onların Cehennem'e düşmeleri, Cennet'in, oradaki nimetlerin ve ehl-i Cennet insanların yüksek derecelerinin hakkıyla anlaşılmasına hizmet eder. Böylece cehennemin ve kâfirlerin yaratılmasının mühim bir hikmeti de ortaya çıkar. Yani Cehennem, Cennet'in kıymetinin anlaşılması için vardır.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar