Soru

Sabah Namazı ve Kunut Duası

Şafii mezhebine mensub biri cemaat namazında Hanefi imama uyduğu zaman ve imam da kunut okumadığı için bizim de selamdan sonra sehiv secdesi yapmamız gerekiyor mu?

Tarih: 17.11.2012 20:15:07
Okunma: 5019

Cevap

Vehbe Zühayli'nin İslam Fıkhı Ansiklopedisi isimli kitabında, Şafiilere göre sehiv secdesi maddelerinden birisi şöyledir:

"Namazda halel (noksanlık veya herhangi bir engel) durumu bulunan kimseye uymak:

İsterse sadece imama uyan kişi bunun böyle olduğuna inansın. Sabah namazında kunutu terkeden imama yahut rükudan önce kunut okuyan kimseye yahut ilk teşehhüdde Hz. Peygambere(s.a.v) salavat getirmeyi terk eden kimseye uymak gibi. Böyle bir kişi imam selam verdikten sonra kendisi selam vermeden önce sehiv secdesi yapar."


Yorum Yap

Yorumlar