Soru

Kunut Duasını Bilmeyen

Ben kunut dularını biliyorum. Ancak eksiklerim var. Onların yerine Rabbena veya Allahümmağfirli desem  olur mu?

Tarih: 28.08.2020 15:05:38
Okunma: 2078

Cevap

Sünnet olan Kunut duası şudur:
  "Allahümme inna neste'înüke ve nestağfirüke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netübû ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykelhayre küllehü neşkürüke ve la nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük. Allahümme iyyake na'budü ve leke nusalli ve nescüdü ve ileyke nes'a nahfidü, nercû rahmeteke ve nahşa azabeke inne azabeke bilküffari mülhık."
  Anlamı: "Allah'ım! Biz senden bize yardım etmeni, bizi bağışlamanı, bize hidayet vermeni istiyoruz. Sana iman ediyoruz, sana tevbe ediyoruz, sana güveniyoruz, seni bütün hayırla övüyoruz, sana tevbe ediyoruz, sana şükrediyoruz, seni inkar etmiyoruz. Sana isyan edip duranları hal'ederiz ve terk ederiz (onlardan ilişiğimizi keseriz).
  Allah'ım! Biz ancak sana ibadet ederiz, senin rızan için namaz kılar ve secde ederiz. Senin rahmetine kavuşmak için koşarız ve çalışırız. Senin rahmetini umarız ve azabından korkarız. Muhakkak ki senin azabın kafirlere erişecektir."

 Kunut duasını bilmeyen, yalnız "Rabbenâ âtinâ" ayet-i kerîmesini okuyabilir. Üç defa "Allahümme'ğfîrli" de diyebilir.
  Üç defa: "Ya Rabbî" demesi de caizdir. (Büyük İslam İlmihali)

Bu duayı okuyamayan kimse “Rabbena atina” duasını okur veya üç kere “Allahümmağfir li” veya üç kere “Ya Rabbi” der. (Diyanet İslam İlmihali, c. 1, s. 305.)


Yorum Yap

Yorumlar