Soru

Risale-i Nur’un İman Üzerinde Çok Durması

Risale-i Nur Külliyatı’nda imanî meselelerin üzerinde çokça durulmasının sebebi nedir?

Tarih: 29.05.2008 00:00:00
Okunma: 4228

Cevap

Bu sual Üstad Bediüzzaman Hz.ne sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:

“İman, yalnız icmalî ve taklidî bir tasdike münhasır değil. Bir çekirdekten, tâ büyük hurma ağacına kadar ve eldeki âyinede görünen misalî güneşten tâ deniz yüzündeki aksine, tâ güneşe kadar mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi, imanın o derece kesretli hakikatları var ki, binbir esma-i İlahiye ve sair erkân-ı imaniyenin kâinat hakikatlarıyla alâkadar çok hakikatları var ki: "Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalât-ı insaniyenin en büyüğü imandır ve iman-ı tahkikîden gelen tafsilli ve bürhanlı marifet-i kudsiyedir" diye ehl-i hakikat ittifak etmişler. Evet iman-ı taklidî, çabuk şübhelere mağlub olur. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan iman-ı tahkikîde pek çok meratib var. O meratiblerden ilmelyakîn mertebesi, çok bürhanlarının kuvvetleriyle binler şübhelere karşı dayanır. Halbuki taklidî iman bir şübheye karşı bazan mağlub olur.

Hem iman-ı tahkikînin bir mertebesi de aynelyakîn derecesidir ki, pek çok mertebeleri var. Belki esma-i İlahiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün kâinatı bir Kur'an gibi okuyabilecek derecesine gelir. Hem bir mertebesi de hakkalyakîndir. Onun da çok mertebeleri var. Böyle imanlı zâtlara şübehat orduları hücum da etse, bir halt edemez. Ve ülema-i İlm-i Kelâm'ın binler cild kitabları, akla ve mantığa istinaden te'lif edilip, yalnız o marifet-i imaniyenin bürhanlı ve aklî bir yolunu göstermişler. Ve ehl-i hakikatın yüzer kitabları keşfe, zevke istinaden o marifet-i imaniyeyi daha başka bir cihette izhar etmişler. Fakat Kur'anın mu'cizekâr cadde-i kübrası, gösterdiği hakaik-i imaniye ve marifet-i kudsiye; o ülema ve evliyanın pek çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir. İşte Risale-i Nur (Kur’an’ın) bu câmi' (kuşatıcı) ve küllî ve yüksek marifet caddesini tefsir edip, bin seneden beri Kur'an aleyhine ve İslâmiyet ve insaniyet zararına ve adem âlemleri hesabına tahribatçı küllî cereyanlara karşı Kur'an ve iman namına mukabele ediyor, müdafaa ediyor. Elbette hadsiz tahşidata (bu mevzu üzerinde çokça durmaya) ihtiyacı vardır ki, o hadsiz düşmanlara karşı dayanıp ehl-i imanın imanını muhafazasına Kur'an nuruyla vesile olsun. Hadîs-i Şerif'te vardır ki: "Bir adam seninle imana gelmesi, sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır." "Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlı olur.

 


Yorum Yap

Yorumlar

Yani iman sadece iman ettim inandım demekten ibaret değildir. İmanın mertebeleri var. İmanın gücü var. Hz. Ebu Bekir RA Efendimiz de iman ediyor Cehennemden en son çıkacak bir müslüman da iman ediyor. İkisinin imanı arasında dağlar kadar fark var. Birinin imanı kıl kadar ince kopma noktasında birisinin imanı kainattan büyük, eğer kainat bomba olsa patlasa veya bütün düşmanlar bir araya gelse saldırsa hiç bir zarar veremez. İmanı çalamaz. İşte Risale-i Nur imanı en yüksek mertebeye çıkarmaya çalışıyor. Taklidden tahkike çıkarıyor. Taklidi iman zayıftır. Tahkiki iman ise sağlamdır. Sarsılmaz.
Gönderen: YAŞAR GÜRT
Tarih: 24.01.2012 08:09:24