Soru

Risale-i Nura Göre Kadın

Risale-i Nura göre kadın fıtratı nasıldır? 

Tarih: 18.03.2020 15:48:14
Okunma: 3164

Cevap

RİSALE-İ NURDA KADIN  FITRATIYLA İLGİLİ BAZI CÜMLELER ŞÖYLEDİR:

KADINLARA FEDAKARLIKTA VE İHLASTA YETİŞİLEMEZ:

“Kadınlar kahramanlıkta, ihlasta şefkat itibariyle erkeklere benzemedikleri gibi, erkekler de o kahramanlıkta onlara yetişemiyorlar.”[1]

KADINLAR ŞEFKAT KAHRAMANLARIDIR

 “Risale-i Nur'un en mühim bir esası şefkat olmasından, nisa taifesi şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur'la fıtraten alâkadardırlar. Ve lillahilhamd, bu fıtrî alâkadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakârlık, hakikî bir ihlası ve mukabelesiz bir fedakârlık manasını ifade ettiğinden, şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var. Evet bir vâlide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakikî bir ihlas ile vazife-i fıtriyesi itibariyle kendini evlâdına kurban etmesi gösteriyor ki; hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafı ile; hem hayat-ı dünyeviyesini, hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir.” [2]

“Kadınların da en esaslı hassaları ve fıtri vazifelerinin mayası şefkattir.”[3]

ERKEKLERDE İKİ GÜZEL ÖZELLİK KADINLARDA OLURSA KÖTÜ OLUR. BİRİ CESARET DİĞERİ CÖMERT OLMAKTIR.

Kadın çocuklarını yetiştirmekten ve kocasının malına sahip çıkmakla sorumludur.  Konuyla ilgil Bediüzzaman hazretleri  şöyle buyurur:  “Çünki kadının -aile hayatında müdür-ü dâhilî olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evlâdına ve herşeyine muhafaza memuru olduğundan- en esaslı hasleti sadakattır, emniyettir. Hattâ erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet kadınlarda bulunsa, bu emniyete ve sadakata zarar olduğu için, ahlâk-ı seyyiedendir, kötü haslet sayılırlar. Fakat kocasının vazifesi, ona hazinedarlık ve sadakat değil, belki himayet ve merhamet ve hürmettir.” “Haşmetleri, hüsn-ü hulk; lütf-u cemali, ismet; hüsn-ü kemali, şefkat; eğlencesi, evlâdı”[4]

KADINLAR YARATILIŞ İTİBARİYLE ZAYIF VE NAZİKTİR:

“Tesettür, kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktiza ediyor. Çünki kadınlar hilkaten zaîf ve nazik olduklarından, kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale maruz kalmamak için, fıtrî bir meyli var.”[5]

KADINLAR CİNS-İ LATİFDİR

"Halbuki güzel, hayatdâr, revnakdâr, bütün kışırsızlüb ve kabuksuz iç olan cennette, göz gibi bütün insanın duyguları, latîfeleri, cins-i latîf olan hûrilerden ve hûriler gibi ve daha güzel, dünyadan gelme cennetteki nisâ-yı dünyeviyeden ayrı ayrı hisse-i zevklerini, çeşit çeşit lezzetlerini almak isterler." (28. Söz)

"cins-i latîf ve zayıf ve nâzik olan kadınların" (20. Lema)

Cins-i latif, hoş, güzel, latif cins olan kadınlar ve hurilerdir.


[1] Lemalar- 202

[2] Lemalar- 199

[3] Emirdağı- 41

[4] Lemalar- 198

[5] Lemalar-195


Yorum Yap

Yorumlar