Soru

İhlas Rrisalesi'nde Rıza-i İlâhi mi, İttihad mı?

İhlas risalesi denince akla ilk olarak rıza-i ilahi gelmektedir. Fakat üstad bu mevzuya sadece 3-4 satır yer vermiş ve sanki daha çok hizmet-i imaniyede, birbirimizle olan samimiyet ve ittihadımızdan bahsetmiştir. 21. lema olan bu ihlas risalesinde anlatılmak istenen asıl mevzu nedir?

Tarih: 20.02.2009 00:00:00
Okunma: 4767

Cevap

İhlas, esas olarak sırf Allah rızasını düşünmek demektir. Bu aynı zamanda niyetin bulaşıksız ve samimi olması manasına gelir. Yani Allah rızası uğrunda Müslümanlar arasında kurulan samimî kardeşlik bağları da ihlas ve samimiyetin sınırlarına girer.

İhlas Risalesi'nin ana mevzuu ikidir. Birincisi kulun Rabbi'ne karşı olan ihlasıdır. İkincisi, Kur'an hizmetkârları arasında ihlaslı yani rızayı ilâhîyi kazanmayı hedef alan bir samimi kardeşliğin kurulmasıdır.

Bu yüzden o risalede bu iki mevzu içiçe gider. Yalnız doğrudan rızayı ilahiyi anlatan kısım sizin dediğiniz gibi 3-4 satır değil. 1 ve 3. düsturlar doğrudan ihlası anlatır. 2 ve 4. düsturlar kardeşlik ve ittihaddaki ihlası anlatır. Ayrıca düsturlardan sonra gelen ihlası kazanmanın iki sebebi; tefekkür-ü imanî ve rabıta-i mevt ihlasın nasıl kazanılacağını anlatır. İhlası kıran iki mani de rıza-i ilâhîyi kazanmanın önündeki engelleri anlatır.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar