Soru

Sünnet Olmak (Hıtan)

Dinimize göre sünnet olmanın hükmü nedir?

Tarih: 25.03.2016 11:19:26
Okunma: 7598

Cevap

Sünnet (Hitan): Erkek üreme organının uç kısmında bulunan deri parçasının kesilmesine denir.

Sünnet olmak; Hanefi ulemasına göre büluğ çağına kadar müekked sünnettir.

Büluğ çağından sonra sünnet olmamak vücuda zararlı olduğundan sünnet olunması vaciptir.

Sünnetin dinimiz açısından büyük hikmetleri olduğu gibi, birçok sağlıkla ilgili yararları da vardır. Bilim adamları ve özellikle tıp doktorları bunun olumlu sonuçlarını belirtmişlerdir.

Sünnetin hangi yaşlarda yapılacağına dair ise ortak bir görüş yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s) torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i doğumlarının yedinci gününde sünnet ettirmişti.

Geçmişi Hz. İbrahim (as)'e kadar varan sünnet olma hadisesi, câhiliye devri Arapları arasında da devam edegelen bir âdetti. Bu adeti peygamber efendimiz temizlik ve sağlık açısından insanın yaradılışına faideli gördüğünden kendi ümmetine de tavsiye etmiştir.

Bununla ilgili Peygamber Efendimizbir hadis-i şeriflerinde “Şunlar insanın fıtratındandır; ağzı su ile yıkayıp çalkalamak, buruna su çekmek ve temizlemek. Bıyıkları kesmek (veya kısaltmak) tırnakları kesmek, koltuk altının kıllarını gidermek, etekteki kılları gidermek ve sünnet olmak." Buyurmuşlardır. (Buhari, Libas, 51, 63, 64; Müslim, Tahare, 49; Ebu Davud, Tereccül, 16; Tirmizi, Edeb, 14)

Yine Peygamber Efendimiz bir başka hadislerinde de şöyle buyurmaktadır."Dört şey var ki, bunlar peygamberlerin sünnetlerindendir. Sünnet olmak, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek." (Tirmizî, Ahmed b. Hanbel, Müsned,).

Peygamber efendimiz ileri yaşlarda dahi müslümanolanlara:"Üzerinizdeki (İslâm'ın hoşlanmadığı) fazla kılları temizle, traş et ve sünnet ol."Buyururdu. (Kenzul-Ummâl, I, 263).


Yorum Yap

Yorumlar