Soru

Nakşi Tarikati'nin Üç perdesi

Üstad Bediüzzaman, 5. Mektupta Tarik-i Nakşi'nin üç perdesinin izahını yaparken, ikincisi olarak "feraiz-i diniyyeye ve sünnet-i seniyyeye tarikat perdesi altında hizmettir" diyor. Bu cümlenin geniş izahını yapar mısınız?

Tarih: 7.11.2010 22:45:09
Okunma: 3975

Cevap

Tarikatlerin maksadı İslam dininin güzelce yaşanmasına hizmet etmektir. Bu da gerek farzlarıyla, gerek sünnetleriyle dini güzelce yaşatmak ve bunların toplumda yaygınlaşmasını sağlamak demektir.

İslam'a hizmetin başka yolları da vardır. Mesela medreselerin İslam ilimlerini öğretmek ve alimler yetiştirmesi de farzlara ve sünnetlere hizmet etmek demektir.

Sohbet ve vaaz meclisleri de dine hizmet eder.

Mücahidlerin yaptıkları cihad da yine bunlara hizmet eder.

İslam devletinde görev almış memurların hizmetleri dahi bunlara hizmet hükmüne geçer.

Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri'nin, İmam-ı Rabbanî'nin ks. beyanlarına dayanarak söylediği o sözden kasdı, Nakşi Tarikatinin kendilerine mahsus tarikat metotları olsa da yaptıkları hizmetin birincisi imana hizmet etmektir. İkincisi dinin yaşanmasına hizmettir. Üçüncüsü de manevî kalp hastalıklarının tedavi edilmesidir.


Yorum Yap

Yorumlar