Soru

İpek Giysi

2 yıl önce mağazadan bir kışlık mont aldım. Alırken onun yapımında ipeğin olduğunu bilmiyordum ve daha sonra yüzde 20 ipek olduğunu öğrendim etiketinden... Acaba bunu giymem caiz mi?

Tarih: 18.12.2012 21:25:10
Okunma: 4955

Cevap

Prof. Dr. Vehbe Zühayli'nin İslam Fıkhı Ansiklopedisi 4. ciltte bu konuda şöyle geçmektedir.

"Erkekler için ipek giymek ve altın yüzük takmak haramdır. Ancak kadınlar için bunları giymek ve yüzük olarak kullanmak mutlak olarak helaldir. Çünki Hz. Peygamber(s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Altın ve ipek ümmetimin dişileri için helal, erkekleri için haramdır."

Hanefiler savaş esnasında da savaş dışında da ipek karışımı elbiseyi giymeyi mübah kabul etmişlerdir. 

Hanefilere göre az miktarda ipek mazur görülür. Az miktar ehemmiyetsizdir.

Şafiilere ve Hanbelilere göre ipek ile dokunmuş kumaşlarda yani karışımlarda hangisi çoğunlukta ise hüküm ona göredir. Eğer pamuk ve benzeri çoğunlukta ise caizdir. Çünki ipek başkası içinde tüketilmiş gibidir.

Malikilerde daha doğru kabul edilen görüşe göre şöyle denmektedir: Başkası ile karıştırlmış ipek te halis ipek gibidir. Karıştırılan ister az olsun ister çok olsun hüküm budur."

Yukardaki izahlara göre yüzde 20 ipek olan giysi Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre caizdir.


Yorum Yap

Yorumlar