Soru

Kuran-ı Ekber-i Alem

Risale-i Nurda geçen "Bu mücessem Kuran-ı ekber-i alem" tabirini nasıl anlamamız lazım. Alem nasıl Kuranın cisimleşmiş şekli olur. İzah eder misiniz?

Tarih: 23.05.2012 02:19:57
Okunma: 3772

Cevap

Kainatı pek çok gayeler için yaratan Rabbimiz değişik yollarla bizi varlığından haberdar ediyor. Kendisini bize tanıtmak istiyor. Göderdiği semavi kitaplar ve peygamberler ile marifetini bize ders verdiği gibi kainattaki varlıklar ile de isim ve sıfatlarının tecellilerini gösterip kendisini bizlere tanıtıyor. "Mücessem Kur'an-ı ekber-i alem" ifadesinde kainatı Kur'ana benzetmesi Cenab-ı hakkı bize tarif etmesi cihetiyledir. Yani Kur'an nasılki Rabbimizi bize tarif ediyor. İsim ve sıfatlarından bahsediyor. Kainattaki maddi varlıklar da adeta bir kitap gibi O'nun isim ve sıfatlarının nakışlarını bize göstermekle bize Rabbimizi tanıttırıyor. Yani bu ifade kainatın ve Kur'anın Rabbimizi bize tarif etmeleri cihetiyle bir benzerliği ifade ediyor.


Yorum Yap

Yorumlar