Soru

Kuranda Geçen Rableri Kelimesi

Kuranda Rableri kelimesi var. Ben çoğul gibi anlıyorum. Bundan dolayı vesvese geliyor. Lütfen yardım ediniz.

Tarih: 11.02.2021 10:40:45
Okunma: 135

Cevap

“-leri” eki her zaman için çoğul eki olarak kullanılmaz. Bazen aitlik eki olarak kullanılır. Tamlamadaki çoğul zamirine bağlı olarak aitlik eki  çoğul olarak kullanılabilir. Örnek olarak “onların evleri” ifadesindeki “evleri” kelimesindeki “-leri” eki çoğul eki değil aitlik ekidir. Evlerin çokluğunu ifade etmez, bir tek evin “onları” çoğul zamirindeki her bir şahsa ait olduğunu ifade eder.

“Ve sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma! Bil‘akis (onlar) hayatdardırlar, Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.”[1] (her bir öldürülenin Rabbi anlamındadır.)

“Nice yüzler vardır ki, o gün (âhirette) parlaktırlar! Rablerine nazar edicidirler! (Allah’ın cemâlini görürler!)”[2] (Nice yüzlerin her birinin Rabbi anlamındadır.)

“Rablerinden sakınanlar da bölük bölük Cennete sevk edilmişlerdir. Nihâyet oraya vardıkları zaman, kapıları açılmıştır ve bekçileri onlara: “Selâm size; tertemiz oldunuz! Artık ebediyen kalıcı kimseler olmak üzere buraya girin!” derler.”[3] (sakınanların her birinin Rabbi anlamındadır.) gibi ayetlerde de durum böyledir. Bu ayetlerdeki Rableri ifadesi çokluğu ifade etmez. Tamlamadaki çoğul olan zamir veya şahısların her birinin rabbi anlamına gelir.

Ayrıca konuyla ilbili alttaki linke bakınız.

https://risale.online/soru-cevap/kuranda-gecen-biz-ifadesi-zamiri


[1] Âl-i İmrân, 3/169.

[2] Kıyâme, 75/22-23.

[3] Zümer, 39/73.


Yorum Yap

Yorumlar