Soru

Giyeceğimiz Çarşafın Rengi

Koyu gri, koyu haki, mürdüm gibi renkler giyebilir miyiz? Çünkü bu uzun bir süreç ve hep siyah giymek soğutur diye korkuyorum. Ve normal farz olan tesettür de çarşafın yeri ayrı mıdır? Çarşafın ayrı bir sevabı mı vardır? Yoksa farza uyan her şey eşdeğer midir?

Tarih: 5.11.2021 23:23:27
Okunma: 255

Cevap

Cilbabın asıl fonksiyonunun, kadının ziynetini saklamak olduğunu biliyoruz. Bunun da koyu renklerle hususen siyah ile daha iyi yapılacağı açıktır. Bu yolda bize ışık tutacak rivayetler mevcuttur: Mesela;

Hanım Sahabeler de cilbabda ilk siyah rengi kullanmışlardır

Rivayet olunduğu üzere Ümmü Seleme (ra) demiştir ki: "Cilbablarından üzerlerini sıkı örtsünler” âyeti nazil olduğu zaman Ensar kadınları üzerlerine siyah elbiseler giyerek öyle bir ağırbaşlılık ile çıkmışlardı ki, başları üstünde kuşlar varmış gibi idi."

Hz. Aişe'den rivayet edilmiştir ki; "Ensar kadınlarına Allah rahmet etsin. Bu "Ey Peygamber, hanımlarına, kızlarına bütün müminlerin kadınlarına da söyle" âyeti indiği zaman mırtlarını (yün elbiselerini) yardılar, onunla başlarını sardılar da Resulullah'ın arkasında öyle namaz kıldılar ki, sanki başlarında kargalar varmış gibi..." demiştir. Bu tesettür onların tanınmalarına, dağınık cariyelerden, adi kadınlardan vakar ve heybetle seçilerek hürmet edilmelerine ve dolayısıyla incitilmemelerine elverişli olan biçimdir. (Hak Dini Kuran Dili, Elmalılı Hamdi Yazır)

Şiirlerdeki çarşafla ilgili teşbihler, çarşafın renginin siyah olduğunu gösteriyor

Şiirlerde gecenin karanlığının hep cilbaba benzetilmesi de cilbabın ilk uygulamalarda hep siyah olduğunu gösterir. (bkz. Lisan-ul Arab, md: Cilbab)

Hanımların ziynetlerini örtmeye en elverişli renk siyahtır

Daha önce de değindiğimiz gibi, cilbabın görevlerinden birinin de ziynetleri örtmek olduğunu, binaenaleyh ziynetten en uzak rengin de siyah olduğu gerçeği hesaba katılırsa, cilbab için siyah tavsiye edilir.

Bu gibi tesettür kıyafetleri için siyah veya en azından koyu renk istihbab ve tavsiye edilir. Lakin misallerde de gördüğümüz üzere cilbabın rengi farz kılındığı ilk vakitten itibaren hem daha az dikkat çektiği, hem ziynetleri tam manasıyla kapattığı, hem de hanımları daha vakar ve heybet sahibi gösterdiği için siyah olarak kullanılmıştır ve tavsiye edilmiştir. Çarşafın tatbik şeklinde asırlardır çok az değişiklik olduğundan, kadının dış elbisesi bin dört yüz yıldır çok az değişim göstermiştir.

 

Çarşafla ilgili geniş bilgi için lütfen bakınız.

https://risale.online/soru-cevap/carsafin-hukmu

https://risale.online/soru-cevap/carsaf-mevzuu


Yorum Yap

Yorumlar