Soru

Türkçe Hutbe

Memleketimizde hutbe türkçe olarak okunuyor. Arabça olarak okumak şart mıdır? Bu konuda bir ictihad varmıdır?

Tarih: 24.12.2008 00:00:00
Okunma: 3624

Cevap

Hutbede Arapça olarak, Allah'ın zikredilmesi durumunda hutbenin şartı yerine gelmiş olur. Sonraki kısımlarda Türkçe vaaz edilmesi hutbenin sıhhatine zarar vermez. Bu konuda Osmanlı'nın muteber fıkıh kaynaklarında olan Nimetü'l İslam'da şöyle bir fetva vardır: "Hutbenin rüknü (şartı) cenab-ı hakkın zikr-i halisidir. lügat-ı arabiyeye iktidar ile beraber arabinin gayri lügat (mesela Türkçe) ile iradı (okunması) dahi caizdir." (ni'met-i islam, muhammed zihni,1393, mektebet-ül islamiye, 538) 


Yorum Yap

Yorumlar