Tasavvufî Meseleler kategorisindeki sorular

Mana âlemi ve rüya âlemi hakkında bilgi verebilr misiniz?
Üstad Bediüzzaman, 5. Mektupta Tarik-i Nakşi'nin üç perdesinin izahını yaparken, ikincisi olarak "feraiz-i diniyyeye ve sünnet-i seniyyeye tarikat perdesi altında hizmettir" diyor. Bu cümlenin geniş izahını yapar mısınız?
"Velayet-i vüsta" ne demektir?
Sikke-i Tasdik'te bahsi geçen evliyalıkdaki kutbiyet, gavsiyet ve ferdiyet makamları ne anlama geliyor?
Tarikatlerde neden 30 gün ya da başka bir sayıda değil de 40 gün inzivaya çekilip nefsini terbiye eder? Kırk sayısının bir hikmeti var mıdır?
Tefekkür ve riyazet nedir ve nasıl yapılır? İmana etkisi nedir?
Rabıta-ı mevt nedir?
Kerametin izharı, zaruret olmadan niçin zarardır?
Kutub makamında olan evliyanın özellikleri nelerdir?
Tasarruf nedir?