Soru

İnziva-Erbain

Tarikatlerde neden 30 gün ya da başka bir sayıda değil de 40 gün inzivaya çekilip nefsini terbiye eder? Kırk sayısının bir hikmeti var mıdır?

Tarih: 20.07.2010 21:59:58
Okunma: 4840

Cevap

Tarikatlerde nefis terbiyesinde riyazetin büyük bir yeri vardır. Bazı tarikatlerce erbain veya çile -ki ikisi de 40 manasına gelir- denilen 40 günlük bir inziva (veya itikafta denebilir)- hayatı bir kural olarak kabul edilmiştir.

Müritler terbiye için bir odada 40 gün yalnız bırakılır. bu 40 gün boyunca mürid oruç tutar zikir ve fikirle vaktini geçirir.

Tarikatler bunu muhtemelen, Kur'an'da (Araf, 142) bahsi geçen, Musa as'ın Tur dağında Cenab-ı Hakla konuşmadan önce 40 gün oruç tutmasından yola çıkarak bunu bir düstur haline getirmişlerdir.

(bkz: M. Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri sözlüğü, c, 1, s, 370 vd. çile maddesi.)


Yorum Yap

Yorumlar