Soru

Miras Ayetindeki Hesap

Miras ayetinin tüm unsurları (anne kız ve erkek evlat...) olan bır ailede haşa matematiksel hata olduğu payın fazla netice verdiği iddia ediliyor. Bunu izah eder misiniz?

Tarih: 29.06.2010 19:11:41
Okunma: 4751

Cevap

Bahsedilen miras ayetleri Nisa 11. ve 12. ayette geçer. Bu ayetle ilgili söylenenler çok cahilcedir.  Basit bir yanıltmacadır. Çünkü bu ayetteki farklı farklı hesaplara aynı hesap muamelesi yapmak demektir. Ayette böyle bir toplama yapmak gerekmiyor. Çünkü ayet içindeki her bir cümlecik ayrı bir taksimi anlatıyor.

Yani ölenin arkasından kalanlar şu kimseler ise şöyle dağıtılır. Yok eğer şu kimseler ise böyle dağıtılır mahiyetinde farklı ihtimallere göre farklı dağıtımlar yapılıyor. Bu farklı ihtimallere göre yapılan payları tek bir hesap içinde toplamak saçmalıktır. Bile bile yapılan bir aldatmacadır.

Bununla birlikte mirası taksim eden ayetler az sözle çok fazla şey anlatan ve tefsrilerine bakılması gereken veciz ayetlerdendir. Herkes tek başına ayetin her manasını anlayamaz. Onun için uzmanlarının yaptığı tefsirlerden yaralanmak gerekir.

Numune olarak 11. ayeti ve ayetteki farklı ihtimallere göre dağıtımı göstereceğiz. Parantez içi izahlar hesabın nasıl yapılacağını göstermektedir.

"11- Allah size çocuklarınız hakkında, erkeğe iki kadın payı kadar (mîras vermenizi) emreder! ( Yani mirasaçılar yalnız çocuklar ise; 1/3 kıza, 2/3 erkeğe)

(çocuklar) ikiden fazla kız iseler, o hâlde (ölenin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. (Kalan 1/3 annenindir)

(o vâris) bir tek kız ise, bu durumda (mîrâsın) yarısı onundur. (Kalan yarısı annenindir)

(ölenin) çocuğu varsa, ana-babası için,   her birine, (evlatlarının) bıraktığı (mîrâs)dan altıda bir düşer. (2/6 ana-babanın, 4/6 çocuklarındır)

Fakat çocuğu yok da (sâdece) ana-babası ona vâris olursa, artık annesine üçte bir düşer (kalan babasınındır). (1/3 ananın, 2/3 babanındır)

kardeşleri varsa, o takdirde ettiği vasiyetten veya borçtan sonra annesine altıda bir düşer.  ... ( Yalnız annesi var ve çocukları yoksa kalan 5/6 kardeşlerindir.)"


Görüldüğü gibi ayetin her bir cümleciğinin hesabı kendi içindedir. İki, üç farklı cümleciğin oranlarını birbirine katmak ise apaçık demogojidir.

Eh herhalde hak olan bir Allah kelamında, hakiki bir hata bulamayacaklarına göre böyle demogoji yapmaktan başka çareleri yok.

Bize düşen ise uyanık olmak böyle hakikatsiz insanların yalanlarından dolayı boşu boşuna kuruntulara kapılıp onların ekmeğine yağ sürmemektir.
Etiketler

Yorum Yap

Yorumlar