kategorisindeki sorular

Kıyamet kopması nasıl olacak ve insanlar tekrardan nasıl diriltilecekler? 
Haşir meydanında insanlar nasıl birbirini tanımayacak ve fark etmeyecek?
Anne, baba, evlat hrıstiyan, başka din duymamış böyle kimselerin ahiretteki hali nedir?
Ahirette hayvanların hesapları görüldükten sonra bedenlerinin toprak olduğunu ama ruhlarının baki kaldığını söylediğimiz biri "Hani cennette istediğimiz herşey verilecekti. Neden dünyada çok sevdiğim köpeğim benimle cennette olamaz. ben onu cesediyle sevmek istiyorum" demesine nasıl cevap verilebilir?
"Haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktezisi ise her şeydir." cümlesini açıklar mınısınız?
Nesli tükenen hayvanların yaratılması abes değil midir? Sonuçta yok olduktan sonra düzen bozulmuyor.
Haşir risalesini ezberleyen imanla kabre girer mi? Ezberlemenin faydası nedir?
Gençlik Rehberinde geçen, "Âhirete inanmayan ehl-i inkâr ve dalâlet için bir i‘dâm-ı ebedî kapısı, yani hem kendisini, hem bütün sevdiklerini i‘dâm edecek bir darağacıdır. Öyle bildiği için cezâsı olarak aynını görecek." Cümlesini izah eder misiniz?
Reenkarnasyon idda eden kişiler aşağıdaki ayetleri delil getiriryorlar bunu açıklarmısınız? Bu ayetler neyi ifade ediyor. "Ey insanlar Allah isterse sizi götürür, başkalarını getirir" (Nisa, 133) ve "Allah isterse sizi götürür ve yeni yaratılmışlar getirir" (İbrahim, 19)   Onları biz yarattık ve yaratılışlarını sapa sağlam yaptık. Dilersek onların yerine benzerlerini de getiririz" (İnsan, 28) "Yer
Onuncu Söz Haşir Risalesi'nde "Gizli, kusursuz kemâl ise, takdir edici, istihsan edici, “Maşaallah” deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister." cümlesindeki başlarında teşhir ister ibaresiyle anlatılmak istenen nedir?