Mezhebler kategorisindeki sorular

1- İslam tevhid iken niçin tarikat ve cemaatler tefriktir? 2- İslam’a bunca saldırı var iken niçin meşrep taassubu ile tarikat ve cemaatler tevhid olmazlar? 3- Modernizmin hızla erozyona uğrattığı Müslümanlar için zamana cevap verecek içtihatlar niçin ortaya konulmaz?
İçtihad kapısı kapanmış mıdır? Risale-i Nur bu hususa nasıl cevap veriyor?
Ali imran 103. Ayetteki "parçalanmayın" ifadesi mezhepleri mi kastediyor?Hiçbir mezhebe üye olmadan sadece müslüman olarak bize mantıklı geldiği ve sünnette olduğu gibi ibadet etsek olur mu? Peygamberimiz de bi mezhebe bağlı olmadığına göre mezhep farz yada sünnet olur mu?
Din anlayışındaki farklılıklar zenginlik olarak görülebilir mi?
Amelde Hanefi olan biri itikatta hangi mezheptendir?
Deniliyorki Ahirzamanda gelecek olan şahıs kendinden önceki müçtehitlere uymaz mezhepleri ortadan kaldıracak deniliyor. Risalei Nurun müellifi bu makamı kendisine almamış ama kendinden önceki müçtehitlere uymuş mu?
Bazı mezheplere göre namazı inkar ederek kılmayan öldürülür. Ama Hanefiye göre neden öldürülmez?
Son zamanlarda mezhepsizler türedi. Mezhep diye bir şeyi kabul etmiyorlar. İzah eder misiniz?
Cami-Cemevi projesi hakkındaki görüşünüz nedir? Sizce cami ile cemevinin yanyana olmasının bir sakıncası var mı?
Hanefi birisi imama uyduğu zaman imamdan ayrı Şafii gibi fatiha okuması caiz mi?