Allah'ı ve Melekleri sevdiğimizi nasıl anlarız? Kısaca izah eder misiniz?
Saffat suresi 8. Ayette geçen Mele-i alâ nedir? Şeytanlar neden mele-i aladakileri dinlerken daha sonra onlara yasak edilmiştir. Mele-i aladaki topluluklar, melekler midir yoksa kırklar diye diye anılan veli kullar mıdır?
Melaike ve ruhaniyat nelerden yaratılmışlardır?
Risale-i nurda başka gezegen ya da galaksilerde melaike ve ruhaniyatın bulunduğundan bahsediliyor. Melaikeyi biliyoruz da ruhaniyat nedir?
Peygamberimizin miraçta gördüğü ve yaratılışın başından kıyamete kadar yalnızca secdede ve kıyamda duran meleklerin hikmetleri nelerdir? Onlar secde de müminlere dua mı ederler ve diğer melekler gibi Allah’ın sanatlarını tefekkür edebilirler mi? Sadece bu grup melekler için açıklama yapabilir misiniz?
"ve biz ahiret salonlarında ve bazı dairelerinde gezdiğimizi birbirimize mutabık olarak sizin kumandanlarınız ile görüşdüğümüz zaman söylemişiz ve daima söylüyoruz." Bu kısmı izah eder misiniz?
Cenab-ı Allah bir yağmur tanesi veya diğer mahlukları yarattığında sorumlu bir melek yaratmasındaki sır ve bu meleklerin ömrü ne kadardır.
"Risalei Nur yalnız insanların hafıza ve kalperinde nakş olmuyor, belki hadsiz zi şuur mahlukatın ve ruhanilerin bir mütalaagahları olmakla beraber..." (Tılsımlar)  geçen bu cümleyi açar mısınız? 
Bayanlar başını açınca melekler kaçar mı? Eğer kaçıyorlarsa ekseriyetle süslenmeye meyilli ve saçını çok seven bayanlar açısından fıtrata zıt görünen bu durumun bir hikmeti var mı, yahut bu bütün melekler için geçerli mi?
17.söz; Bu söz iki ali makam diyor üstadımız. Birinci makam belirtilmemesinin sebebi nedir. Birinci makamın neresi olduğunu nasıl anlayabiliriz. 2- Âlem-i ervah ve ruhaniyatın farkı nelerdir?