İnsan istidadı itibariyle her yerde Allah’ın sonsuz rahmetine ve sanatına mazhar olabiliyor. Peki yalnızca bir yağmur damlasına müekkel olan melek onu yeryüzüne indirdikten sonra sonsuza kadar yalnızca o damlayı mı tefekkür ediyor ? Bu çok cüz'i kalmış olmuyor mu ?
Melekler insanı iyiliğe nasıl sevk eder? Bunu nasıl yaparlar?
Bazı ilahiyatçılar Peygamber Efendimizin miraca ruhen gitiiğini bedenen gitmediğini söylüyorlar.  Bu doğru mudur? Bu şekilde inananlar/düşünenler kafir olur mu? Bazıları da sedece mescid-i aksaya gitti ama Sidretül Müntehaya gitmedi, semayı aşmadı diyor. Mirac hadisesinin aslı nedir?
Melekler potansiyel olarak aynı yaratılıp mı biri diğerinin önüne geçti. Yoksa makamları sabit midir? Tedenni cihetinden değil terakki cihetinden soruyorum. Terakki ettirmek Allah'ın şanından değil midir?  
Üstad Hazretlerinin Kastamonu lahikası s. 93 te bahsi geçen mektupta "Hem madem ben sizlere kanâat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum. Siz dahi Risâle-i Nûr’a kanâat etmeniz lâzımdır, belki bu zamanda elzemdir." Şeklinde ifadesini nasıl anlamalıyız? Risale-i Nur'dan başka eser okumamalı mıyız?
Allah'ı ve Melekleri sevdiğimizi nasıl anlarız? Kısaca izah eder misiniz?
Saffat suresi 8. Ayette geçen Mele-i alâ nedir? Şeytanlar neden mele-i aladakileri dinlerken daha sonra onlara yasak edilmiştir. Mele-i aladaki topluluklar, melekler midir yoksa kırklar diye diye anılan veli kullar mıdır?
Melaike ve ruhaniyat nelerden yaratılmışlardır?
Risale-i nurda başka gezegen ya da galaksilerde melaike ve ruhaniyatın bulunduğundan bahsediliyor. Melaikeyi biliyoruz da ruhaniyat nedir?
Peygamberimizin miraçta gördüğü ve yaratılışın başından kıyamete kadar yalnızca secdede ve kıyamda duran meleklerin hikmetleri nelerdir? Onlar secde de müminlere dua mı ederler ve diğer melekler gibi Allah’ın sanatlarını tefekkür edebilirler mi? Sadece bu grup melekler için açıklama yapabilir misiniz?