Kur'ân-ı Kerîm / Muhtelif kategorisindeki sorular

Telefonda Kuran-ı Kerim uygulamasını açtığımızda abdestli olmamız lazım mı?
Bediüzzaman, yokluk cehennemden daha kötü, yok olmayı cehenneme tercih etmeyin yani insan yok olmayı cehennemde de olsa istemeze getiriyor anladığım kadarıyla. Ama Allah ise Furkan suresi 13 te : "Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada, yok olup gitmeyi isterler" diyor . Tabi ayetin devamı da var : "(Kendilerine) “Bugün bir kere yok olma
Elim lam mim ne anlam taşıyor?
"Ve herşeyden çift çift yarattık, olur ki ibret alırsınız.." (Zâriyât, 49) ayet-i kerimede bahsedilen çift çift olayı eş olarak mı yoksa 2 şer 2 şer olarak mı yaratılmıştır demektir? İnsanlar çift yaratılmıştır niye diyoruz?
Ramazanda mukabelede hoca okurken ben sadece dinlesem veya göz ile takip yapsam bu şekilde hatim yapmış oluyor muyum?
Neshin varlığına aklen cevaz olduğunu ve bunun Allah'ın bir şeyi bilmemesinden kaynaklanmadığını ve farklı hikmetleri olduğunu en basit haliyle birine nasıl anlatabiliriz? 
Kuran'ın Türkçe yazılışını yani meali okumak hatim yerine geçer mi?
Dünyanın şekli ile ilgili Kuran'da bazı deliller ya da bazı hadisler var mıdır? Üstad Bediüzzaman hazretleri bu konuda görüşleri nelerdir?
Risalelerde yüz yirmi dört bin peygamber den bahs ediliyor. Fakat Kur'an'ı Kerim'de 114 peygamber olduğunu biliyoruz açıklar mısınız?
Kuran'da ya da sahih hadislerde yasaklı olan meyveyi ilk hazreti Adem mi yoksa hazreti Havva'nın mı yediği üzerine bir bilgi var mıdır ? Risale-i Nur da bu hadise geçiyor mu?