Soru

Zilhicce Ayının İlk On Gecesinin (Leyali-i Aşere) Fazileti ve Yapılması Tavsiye Edilen İbadetler

Zilhicce Ayının İlk On Gecesinin (Leyali-i Aşere) fazileti hakkında hakkında bilgi verir misiniz? Bugünlerde hangi ibadetler yapılmalıdır? 

Tarih: 7.06.2024 00:02:33

Cevap

Zilhicce’nin İlk On Günü: Leyali-i Aşere

Kur’ân’da üzerine yemin edilen şeylerden biri de “on gece”dir. Fecr sûresinin 2. âyetinde geçen bu “on gece” âlimlerimizin çoğuna göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesidir.[1]

Leyali-i Aşere (On Gece)’nin Kıymet ve Ehemmiyeti

İbn Abbâs’dan (r.a) rivayet edildiğine göre Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bu günlerin kıymetini şöyle ifade etmiştir:

“Bu günlerde yapılan salih amelin Allah Teâlâ'ya daha sevimli olduğu bu on günden (Zilhicce'nin ilk on gününden) başka gün yoktur."

Bunun üzerine sahabîler; ‘Allah uğrunda yapılacak cihat da mı üstün değildir, Ya Rasûlallah?’ dediler. O da (s.a.v);  ‘(Evet) Allah yolunda yapılacak cihat da. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür)’ buyurdu.”[2]

Başka bir hadiste ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.v);

"Allah'a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce'nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur. O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir Gecesine denktir." buyurmuşlardır.[3]

Ayrıca Resûl-i Ekrem (a.s.m) zilhiccenin ilk dokuz günü sürekli oruç tuttuğu için bu günlerde oruç tutmak müstehap olarak kabul edilmiştir.[4]

Âlimlerimiz Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklandığını ifade etmişlerdir.[5] Bu görüşü Bediüzzaman Hazretleri bir mektubunda şöyle ifade etmiştir;

“Aziz, sıddık kardeşlerimiz; Evvelâ: Geçen leyâli-i aşerenizi (on gecenizi) ve gelen îydinizi (bayramınızı) ruh-u cânımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki a’mal-i salihanızın (salih amellerinizin) ve dualarınızın makbuliyetini Rahmet-i İlâhiye’den niyaz ediyoruz.

Bu on gece Kur’ân-ı Azimüşşan’ın  (وَالْفَجْرِ ٭ وَلَيَالٍ عَشْرٍ) (Yemin olsun fecre. Ve on geceye.) kasemi (yemini) ile, onlara verdiği ehemmiyete binâen o geceler Leyle-i Kadir ve Berat ve Mi’rac nev’inde büyük kıymetleri var.

Çünkü; hac sırrıyla bütün âlem-i İslâm namına her taraftan gelen binler hacıların bütün kâinatla alâkadarâne bir tarzdaki makbul hasenatlarına (sevaplarına) ve ümmet-i Muhammede (asm) hakkında ettikleri duâlarına, o gecelerde a’mâl-i sâliha (salih ameller) ile meşgul olan mü’minler hissedâr oluyorlar.[6]

Leyali-i Aşere (On Gece)’de Yapılabilecek Bazı İbadetler

  • Bu günlerde oruç tutmak müstehabtır. Bu sebeple bu vakitlerde yapılan nafile ve sünnet olan oruç ibadetini ifâ etmeye gayret edelim.
  • Özellikle Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Kurban Bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivâyetlerde zikredilmiştir. [7] Bu sebeple Arefe gününde oruç tutmak önemli bir sünnetin ifasıdır.
  • Zilhicce'nin ilk on gününü bir farkındalık içerisinde geçirerek, bu süreçte ibadetlere daha fazla odaklanmalıyız.
  • Bu günlerde Allah’a bolca tevbe edilmeli, geçmişte kaçırılan namazlar kaza edilmeli, nafile namazlar kılınmalı, çokça dua ve niyazda bulunulmalıdır.
  • Bu günlerde bolca Kur’ân okunmalıdır.
  • Meşgul edici malayani aktivitelerden uzak durarak onların yerine salavat, kelime-i şehadet, salavat, tekbir, tehlil gibi evrad ve ezkarla vakitler değerlendirmeliyiz.
  • Mümkünse bu günlerde ilim tahsili yapılıp, bereketten istifade edilmelidir.

[1] Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, s. 148

[2] Buhârî, ʽÎdeyn, 11

[3] Tirmizi: Savm, 52; İbn Mace: Sıyam, 39

[5] İbn Hacer, Feth, c. 2, s. 459. 

[6] Said Nursi, Emirdağ Lahikası, c.2, s. 271

[7] Müslim, Sıyâm, 196


Yorum Yap

Yorumlar