İnsanın Mahiyeti kategorisindeki sorular

Rüyamızda evleneceğimiz kişiyi görmek mümkün mü? Bunun için ne yapılması gerek?
İnsan'ın ve kainatın mahiyetini dikkate alarak, dinin insan hayatındaki yeri ve önemi nelerdir?
Nebati ve hayvani hislerin terbiyesi nasıl olur, hangi yollar izlenmelidir?
"Beşer, hakikate muhtaç olduğu gibi, bazı keyifli hevesata da ihtiyacı var. Fakat bu keyifli hevesat, beşte birisi olmalı. Yoksa havanın sırr-ı hikmetine münafi olur." cümlesinden nasıl anlamamız lazım? İzah eder misiniz?
Zamanda yolculuk mümkün müdür?
Nefis ve nefsin mertebeleri nelerdir?
İnsanın vicdanındaki cezbeyi harekete geçiren, Allah'ın kainat üzerinde tesirini gösteren perdeli kemal ve cemaline örnekler verebilir misiniz?
Beden, cesed ve cisim arasında fark var mıdır? Eğer varsa cennette hem ruh hem cismaniyet itibariyle mi lezzet alınacak. Eğer cismaniyet, beden ve cesed ten ayrı ise, Cismani lezzetler bedeni ve cesedi lezzetlerden çok üstün müdür?
Manevi ve ruhi olan hastalıklar nelerdir ? Bunlara götüren sebep ve faktörler nelerdir? Ve bunları tedavi etmenin çaresi nelerdir?
"Sadık ilhamlar, gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi mükâleme-i Rabbaniyedir" sözünden sadık olmayan ilhamların da olabileceği söyleniyor. Buradan yola çıkılarak sadık olmayan ilhamların da olabileceği söylenebilir mi?