Soru

Başkası Adına İçki Satın Almak

Amirim parasını verip içki almamı istedi. Bir an içkiyi taşımanın haram olduğunu düşünemedim. Zaten parasını verdi kendisi içecek diye boş bulundum ve aldım. Bir hadis-i şerifte taşıyan da lanetlidir, taşıyan da içenle aynı günahı işlemiştir, yazıyor. Bu hadisleri sonradan gördüm. Yani bilmeden en büyük günahlardan birini işlemiş oldum. Aşırı pişmanım, tövbe ettim. Başka ne yapmam gerekir?

Tarih: 30.06.2024 01:13:28

Cevap

Öncelikle ifade etmek gerekir ki Rabbimiz Kur'ân-ı Kerim'de, Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Onlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz.[1] buyurulmaktadır. İçki açıkça haram kılınmıştır. Bunun yanı sıra dikkat edilirse âyet-i celilede bizzat uzak durmamız emredilmiştir. Dolayısıyla sarhoşluk veren her türlü içkiden, içkinin bulunduğu ortamlardan kaçınmak gerekir. Hatta içki ile dost olanlardan dahi uzak durmak kişiyi bu haramdan muhafaza eder.

Bununla birlikte Bakara suresinde Allah (c.c) “…. (Ey mü'minler! Şöyle duâ ediniz:)“Rabbimiz! Eğer unutursak veya hatâ edersek, bizi mes'ûl tutma! Rabbimiz! Bizden öncekilere onu yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük yükleme! Rabbimiz! Kendisine(dayanabilmek için) takatimiz olmayan şeyi de bize yükleme! Hem bizi affeyle! Ve bizi bağışla! Hem bize merhamet buyur! Sen bizim Mevlâmızsın; artık kâfirler topluluğuna karşı bize yardım eyle!”[2] buyurmakta ve unutma ve hata gibi durumlarda tevbe ederek af dilememizi istemektedir. Âyetten de anlaşılacağı üzere insan hata ve kusur işleyebilir veya unutup gaflete düşerek yanlış da yapabilir. Lâkin kişiye düşen hatasını anlayıp yanlış yaptığını kabul ettikten sonra dua ve niyaz ile samimi bir tevbe edip Rabbinden af dilemesidir. Allah Tevvab’dır. Tevbeleri çokça kabul edendir. Yeter ki kişi pişmanlık ateşiyle pişirdiği samimi bir tevbede bulunsun.

Son olarak şunu ifade etmek gerektir ki Müslümanda gaflet şeytanın en çok arzuladığı haldir. Zira kolaylıkla günaha sevk edebilir. Bu nedenle günahlara karşı her an dikkatli olmalı ve en önemlisi günahA karşı korkusuz ve cesur olan kişilerden mümkün mertebe uzak durulmalıdır.

Ayrıca bakınız:

https://risale.online/soru-cevap/nasuh-tevbesi


[1] Maide, 90

[2] Bakara 286


Yorum Yap

Yorumlar