Dünyadaki İmtihan kategorisindeki sorular

8. Söz'deki "Tevekkeltü Alallah"'ın izahı ve hikaye ile bağlantısı nedir?
Ortak kullanılan bir alanda bizi rahatsız eden bir konu hakkında önce rahatsız olduğumuz kişiyi uyarsak ama dikkat etmese diğer arkadaşlara kötülemek maksatlı değil de "sadece ben mi rahatsız oluyorum? Hep birlikte söyleyelim" tarzında cümlelerle istişarede bulunmak da dedikodu mudur? Bizi çok üzen, kıran olayları başkasına dedikodu kastı olmadan anlatmak da kul hakkı mıdır? Bana dedikoduyu anlata
Secde yaparken, bir anlığına her iki ayak yerden kesilirse namaz bozulur mu?
Şarkı vb. müzikleri dinlemek haram mıdır?  Bu husustaki ölçü nedir? Bu konuda âyet veya hadis var mıdır?
"Bundan sonraki kısım bütün ömrümde görmediğim dehşetli ve semli bir hastalık içinde yazılmıştır. Kusuratıma nazar-ı müsamaha ile bakılsın. Hüsrev münasib görmediği kısmı ta'dil, tebdil, ıslah edebilir."  Burada Üstadımızın Hüsrev Efendi'ye verdiği ta'dil ve tebdil etme izni sadece Risale-i Nur'un bu kısmı için mi geçerlidir, yoksa Risale-i Nur'un geneli için geçerlidir?
"Muhterem Üstâdım! Rahmet-i İlâhiye ile bir hakîkati daha yakînen anladım. O da şudur ki: İlk şeref-i mülâkî olduğum zamanda verdiğiniz ders, bütün risâle ve mektublarda vücûdunu hissettirmektedir. Fark yalnız o dersteki mücmel hakāikin diğer derslere tafsîl, tavzîh ve ızhârından ibârettir. Demek ki, îmânı ve Kur’ân’ı esas ittihâz etmekle, dâimî bir feyiz menbaı, sermedî bir nûr kaynağı, fenâsız k
Dua nedir? Çeşitleri var mıdır?
Sigaranın  haram olduğunu biliyoruz.  Peki obeziteye helal diyebilir miyiz? Şeker, çikolata gibi sağlığa zararlı şeyleri tüketmenin hükmü nedir?
İyi günler! Son günlerde Filistin konusu malum. Etrafta listeler halinde İsrail malları diye sosyal medya da yayılıyor. Bu malları alıp almama noktasında nasıl yapmak lazım? Yani nerden bakarsak hepsi etrafımızı sarmış durumda, üçünü almasak illaki birini alıyoruz. Bunları aldığımız takdirde gerçekten ümmet olarak mesul oluyur muyuz?
Bediüzzaman Hazretleri Emirdağ Lahikasında "Amerika gibi din lehinde ciddî çalışan muazzam bir devleti kendine hakikî dost yapmak, iman ve İslâmiyetle olabilir. Biz bütün Nurcular ve Kur’ân hizmetkârları onlara hem haber veriyoruz, hem İslâmiyete hizmette muvaffakiyetlerine dua ediyoruz. Hem de rica ediyoruz ki, bu memleketin bir ehemmiyetli mahsulü ve vatanda ve şimdi âlem-i İslâmda pek büyük fâi