Soru

Dinimize Göre Sakal Traşı Olmanın Hükmü

Hocam sakallarım çok seyrek, kıl gibi. Acaba sert olması için bir müddet jiletle kessem caiz olur mu? Sakal tarşı olmanın hükmü nedir? Caiz midir?

Tarih: 28.03.2024 01:33:31
Okunma: 120

Cevap

Bu meselede Şafiî Mezhebi ile Hanefî Mezhebi farklı görüş ortaya koymuşlardır. Şafiî Mezhebine göre sakal bırakmak sünnet, tıraş etmek ise tenzihen (helâle yakın) mekruhtur. Hanefi Mezhebinde ise sakalı bırakmak sünnet tıraş etmek ise tahrimen (harama yakın) mekruhtur. Hatta diğer iki mezhepte de durum Hanefi Mezhebi gibidir. Fıkıh kitaplarında sakal bırakmayanların mesul olacaklarını söyleyen müctehidler olmuşsa da başka âlimlerden de yukarıda zikredildiği gibi sakal traşı olmanın tenzihen mekruh olduğunu söyleyenler de olmuştur. Tüm bunlarla beraber bazı muâsır âlimler de bunun bir âdet meselesi olduğunu düşünerek sakal bırakmanın mübah olduğunu söylemişlerdir.[1]

Bediüzzaman Hazretleri de sakal konusuna şöyle bir izah getirmiştir: “Bazı âlimler “Sakalı traş etmek caiz değildir.” demişler. Muradları, “Sakalı bıraktıktan sonra tıraş etmek haramdır.” demektir. Yoksa hiç bırakmayan, bir sünneti terk etmiş olur”[2]

Bu durumda, sakalı bıraktıktan sonra kesenler, Hanefî, Hanbelî ve Maliki âlimlerince mesul duruma düşerlerse de Şafiî âlimlerince Gazali, İbni Hacer, Remli, Rafiî ve Nevevî’ye göre tenzihi bir mekruh işlemiş olmaktadırlar.[3]

Anlaşılacağı üzere sakalın kesilmesinin mekruh yahut haram olduğu hususu sakalı bıraktıktan sonra kesmek ile vaki olacaktır. Dolayısıyla eğer sakal bırakmamış iseniz bir beis bulunmamaktadır. Sakalı bırakmış iseniz de hükümler yukarıda ki gibidir.

 Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığımızın konu hakkında son mülahazası ise şöyledir;

“Genel olarak benimsenen “bir şeyin haram olması için onunla ilgili yasaklayıcı delilin sübût ve delalet açılarından kati yani ihtimale kapalı olması gerektiği” yönündeki usûl kuralı, sakalı tamamen kesmenin mekruh olduğunu söyleyen görüşün daha isabetli olduğu sonucunu vermektedir.
Buna göre Hz. Peygamber’e (s.a.s.) uymak maksadıyla sakal bırakan ve sakalının sünnete uygun bir şekilde bakımını yapan kişinin bu amelinden dolayı sevap alacağını, ancak herhangi bir sebeple buna imkân bulamadıkları için sakalını tıraş edenlerin ise sünnete aykırı düşmekle birlikte bundan dolayı günaha girmeyeceğini söylemek mümkündür.” (DİYK)

https://risale.online/soru-cevap/sakal-birakmak-hakkinda

https://risale.online/soru-cevap/sakal-sunneti

https://risale.online/soru-cevap/sakali-kesmek

https://risale.online/soru-cevap/sakali-kesmek-haram-mi


[1] el-Helâl ve'l-Haram, s. 81-82

[2] Emirdağ Lahikası

[3] Mezahibü'l-Erbaa, II/44-45; İânetü'l-Tâlibîn, II/340


Yorum Yap

Yorumlar