Soru

Zakkum Bitkisi

Ayetler de geçen zakkum ağaçı cehennem ağacı olarak geçmekte, fakat günümüzde Zakkum ağacı dikilmekte bu hususu merak ediyorum. Yani zakkum ağacı dikmek caiz mi?

Tarih: 20.05.2021 15:01:22

Cevap

Gerek Kur’ân âyetlerinde gerekse hadîs-i şeriflerde zakkum ağacının ya da çiçeğinin yetiştirilmesinin haram ya da günah olduğuna dair bir rivâyet bulamadık.

Kur’ân-ı Kerîm’de 15 kadar âyette Zakkum ağacı, kâfirlerin ve müşriklerin yiyeceği olarak bildirilir. Bu ağacın meyvelerinin âhirette günahkârların gıdasını teşkil edeceği, günahkârların bunu yedikten sonra karınlarında erimiş madenin yahut kaynar suyun kaynaması gibi ıstırap çekecekleri [1], yoldan sapmış ve gerçekleri yalan saymış kimselerin zakkum ağacından yiyecekleri, karınlarını onunla dolduracakları, ardından suya kanmayan develerin su içişi gibi kaynar sular içecekleri [2] belirtilir.

Zakkum ağacının zalimler için bir imtihan aracı yapıldığını belirten başka âyetlerde bu ağacın yakıcı ateşin ortasında veya cehennemin derinliklerinde gelişip büyüdüğü, meyve yahut tomurcuklarının şeytanların başlarına benzediği, zalimlerin onu yemeye ve onunla karınlarını doldurmaya mahkûm edildiği, ardından kaynar su karıştırılmış bir sıvı içecekleri ifade edilmektedir.[3]

İbn Abbas’tan rivâyet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Allah’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslüman olarak can verin. Zakkum ağacından yeryüzüne bir damla düşürülse dünya halkı acılara gömülürdü; ondan başka yiyeceği olmayanların halini düşünün!” [4] (TDV)

Bu âyetlere ve hadislere bakıldığında Zakkum ağacının, cehennemde kâfirlere verilecek azabının bir çeşiti olduğunu görmekteyiz.

Nasıl ki dünyadaki defterler, teraziler, köprüler hatta nimetler ahiretteki amel defterleriyle, amel mizanlarıyla, sırat köprüsüyle ve cennet nimetleriyle aynı değilse; cehennemdeki Zakkum ağacını da dünyadaki şekliyle düşünmek ve kabul etmek doğru olmayacaktır.

Kaldı ki, Hakîm olan ve her işi hikmet tahtında olan Rabbimiz Allah (cc), Zakkum çiçeğini dünyada yaratmayı murâd etmişse, elbette pek çok maddi ve manevi fayda ve güzellikleri de vardır.

Mesela; Zakkum çiçeği zehirli bir bitki olmakla beraber pembe, beyaz, kırmızı ve sarı çiçekleriyle ve güzel kokusuyla Rabbimizin sanat harikası bitkilerinden birisidir. Sayısız güzel isimlerinin bir aynasıdır. Ayrıca tıbben baktığımızda, yaprakları dahilen idrar söktürücü ve kalp kuvvetlendirici olarak kullanılır. Haricen zeytinyağı ile yoğrulmuş olan yapraklar ise başta uyuz hastalığı olmak üzere vücuttaki bit gibi parazitlere karşı da kullanılır. Bu suretle Rabbimizin Şâfi’ isminin dahi tecellisine vesile olur.

Daha bilemediğimiz pek çok hikmetlere binaen Rabbimiz Zakkum çiçeğini dünyada çoklukla yaratıp güzel isimlerine hizmet ettirip insanlığın sıhhatine vesile kıldığı gibi, dinimizce dikilmesinin yasak olduğuna dair açık bir hükmün bulunmaması nedeniyle de Zakkum ağacını dikmenin bir günahı yoktur diyebiliriz. Tabi zehirli bir bitki olduğunu unutmayıp dikkat etmek şartıyla.

 

[1] ed-Duhân 44/43-46

[2] el-Vâkıa 56/51-55

[3] es-Sâffât 37/62-67

[4] Müsned, I, 301, 338; İbn Mâce, “Zühd”, 38


Yorum Yap

Yorumlar