kategorisindeki sorular

Geçmiş ümetlerde oruç nasıldı? Adem (a.s)'dan Peygamber Efendimize (sav) kadar hangi ümmek ne kadar oruç tutuyorlardı?
İncil, Zebur ve Tevrat şimdi ne anlatıyor, bozulmadan önce ne anlatıyordu?
Dinin asıl gayesi nedir? İzah eder misiniz?
Bir bayanın erkeğe tebliğde bulunması, telefonda İslâmı anlatması caiz midir?
İsrailoğulları tarihte kaç peygamber öldürmüştür? Cenab-ı Hak Yahudileri neden lânetlemiştir?
Cennette her insanın evli olacağı söyleniyor. Peki isteyen bekâr kalamaz mı? Biz cennette Allah'tan böyle bir şey isteyebilir miyiz?
Kur'ân'da tevratın Hz. Musa'ya verildiğine dair açık bir ayet yok. Biz bunu nerden biliyoruz? 
Suhufların, Zebur, Tevrat ve İncil'in orijinallerinin Allah kelamı oldugunu biliyoruz. Peki Allah kelamı demek hem mana hem de lafız itibariyle Allah'a ait olan demek midir? Bunların lafzının Allaha ait olduğunun delilleri nelerdir? Bazı yerlerde vahiylerin manası peygambere verildiğini ve lafzını peygamberlerin yazdığı görüşleri var. Bunlar doğru mudur?
Bizlere her yerde yazının eskiden olmadığını söylediler ve öğrettiler. Ama Allah Hz Adem'e suhuf göndermiş. Peki o hangi lisanda idi? 
"Evet nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre ilâçlar tebeddül eder. Öyle de, asırlara göre şeriatlar değişir, milletlerin istidadına göre ahkâm tahavvül eder. Çünki ahkâm-ı şer'iyenin teferruat kısmı, ahval-i beşeriyeye bakar. Ona göre gelir, ilâç olur." İctihat Risalesi'nde geçen bu kısmı açıklayabilir misiniz? Milletlerin istidadına göre ahkâm nasıl tahavvül ediyor?