Soru

Dinin Asıl Gayesi Nedir?

Dinin asıl gayesi nedir? İzah eder misiniz?

Tarih: 7.01.2024 23:25:41
Okunma: 217

Cevap

Din, insanın varlık amacını bildiren, kâinatın hangi amaçlar üzere yaratıldığını ve nasıl okumamız gerektiğini öğreten yegâne asli unsurdur.

"Neden bu Dünya'ya geldik? Amacımız nedir? Ölüm sonrasında ne var? gibi insanoğlunun en çok merak ettiği soruları cevaplayan, dindir. Etrafımızdaki varlıkların neden farklı farklı sanatlarda yaratıldığını, sürekli gerçekleşen doğum ve ölüm hadiselerinin iç yüzünü anlatan, kâinatın doğru okunmasını sağlayan, insana bu dünyada uyulması gereken emir ve yasakları belirleyip, fıtratına uygun olarak hem dünya hem ahiret mutluluğunu nasıl kazanacağını bildiren yine dindir.

Özetle; dinin asıl gayesi, maddi, manevi, hukuki alanların tümünde insanlığın dünya ve ahiret saadetini kazanmalarını sağlamaktır. İnsan aklında durmadan dönen zor ve bilinmesi imkansız sorularının, anlam arayışının cevaplarını vermektir.

İnançsız bir millet yaşayamaz. Tarih boyunca en ilkel topluluklar bile bir dine inanmaya ihtiyaç duymuşlardır. Bundan dolayı, bütün toplumlarda ibadethâneler bulunmaktadır. Bu da insan fıtratında yüce bir zâta ve dine inanmanın çok güçlü bir şekilde var olduğunu göstermektedir.  

İnsan çok aciz yaratılmıştır. Etkilendiği, korktuğu ve endişe ettiği şeylerden kendini korumaya gücü yetmez. Hiçbir insan, başına bir belâ ve musibetin gelmesini istemez. Fakat, gelen belâ ve musibetlere de engel olamaz. Meselâ deprem, sel felâketi gibi âfetlere karşı elinden bir şey gelmez. Kendisine hastalık veya ölümün gelmesini engelleyemez.

İşte böyle çaresiz haldeki bir insan; âcizliğini giderecek ve kendisini korktuğu şeylerden kurtaracak bir inanca muhtaçtır.  Örneğin dünyadaki çaresizliğini hissedip, bu sıkıntılarla baş edemeyerek son karar olarak intiharı düşünenler ile ilgili yapılan araştırmanın sonuçları çok dikkat çekicidir. Buna göre; din, dindarlık, dini bağlılık gibi faktörlerin intihar davranışı üzerindeki etkileri konusunda S. Stack' şöyle demektedir;

“Din ahiret inancı gibi bazı dini inançlara bağlılık intihar riskini azaltabilir. Çünkü din insan hayatındaki gerilimleri ve sıkıntıları azaltan bir etkiye sahiptir. Ona göre dini bağlılığın kendi başına ve kendisinden dolayı ihtiharı engelleyici gücü bulunmaktadır.

Çok ilginç bir çalışma da B. Pescosolido tarafından yapılmıştır. Ona göre; "Dini organizasyonlar, intihar eğilimlerini engelleyici birer sebeptir. Bireyin yakın çevresinde ne kadar çok dindaşı bulunuyorsa, o kişi dini gruba o kadar çok dâhil olacak ve gördüğü grup desteği nedeniyle intihar riskine daha az maruz kalacaktır. Bu mekanizmaya cemaat-destek mekanizması denmektedir." Pescosolido'nun bu iddiaları, ABD verilerine dayanan birçok araştırmada test ve teyit edilmiştir.[1]

Görüldüğü gibi din insana dünya ve ahiret mutluluğunu kazandıran bir kurumdur. İnsanın dünyada yaşadığı hastalık, geçimsizlik, musibet, ölüm vs. sıkıntılara karşı dayanak noktasıdır. Kendisinde teselli bulduğu yegâne sığınağıdır.


[1] B. Pescosolido, S. Georgianna, "Durkheim, Suicide and Religion: T oward a Network Theory of Suicide", American Sociological Review, sy. 1 (1989), s. 33-48.


Yorum Yap

Yorumlar