Soru

Kaş Aldırmak

Kaş aldırmak caiz mi? Değilse kocası ısrar ederse durum ne olur?

Tarih: 13.06.2021 19:19:59
Okunma: 2104

Cevap

İnsanlar tarafından aşırı derecede yadırganan ve insanın psikolojik olarak etkilenmesine sebep olacak ölçüde bir anormallik veya fazlalık bulunursa, o zaman kadının kaşlarını uygun hale getirmesinde dinen bir sakınca yoktur.

Aksi halde dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslâm dininde, fıtratı bozma kabul edilerek kesinlikle yasaklanmıştır. [1]

Kur’an-ı Kerim’de insanın, yeryüzünde halife olmak üzere en güzel bir biçimde, ölçülü ve dengeli bir şekilde yaratıldığı çeşitli nimetler, imkanlar ve güzelliklerle donatıldığı bildirilmiştir. [2] İnsanı en güzel şekilde yaratan Yüce Allah, onun makul ve mutedil ölçüler içerisinde süslenmesine, güzel görünmesine ve güzelliklerini korumasına da izin vermiştir. [3] 

Nitekim Hz. Peygamber (sav), süslenmek maksadıyla vücuda dövme yapmayı, dişleri incelterek seyrekleştirmeyi, kaş aldırmayı, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanları ve yaptıranları kınamıştır. [4]

Netice olarak islâm âlimleri, herhangi bir zaruret bulunmadıkça kaşların alınmasının caiz olmadığını belirtmişlerdir. Bu hususta kocanın istek ve arzusu değil dinimizin ölçüleri esas alınmalıdır. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun da görüşü de bu şekildedir.

Bu hususta daha detaylı malumat için lütfen bakınız;

https://risale.online/soru-cevap/erkeklerin-kaslarinin-arasini-almasi

https://risale.online/soru-cevap/vucut-killari

[1] Nisa, 4/119; Rum 30/30

[2] Bakara 2/30; Nahl 16/8, 12; Hac 22/65; Lokman 31/20; Mülk 67/23; Beled 90/4, 8-10; Tin 95/4

[3] A’raf, 7/32

[4] Buhari, Libas, 83-87; Müslim, Libas, 33


Yorum Yap

Yorumlar