Soru

Mehmet Akif Ersoy'un Abdülhamid Han'a Karşı Tavrı

Mehmet Akif Ersoy bildiğimiz üzere milli şairimiz, fakat cennet mekân Abdülhamit Han için bazı nahoş söylemleri var. Bunu nasıl anlamalıyız? Neden böyle davranmış?

Tarih: 17.03.2023 21:42:39
Okunma: 101

Cevap

İslâmî bir prensiptir ki bir kişinin iyilikleri kötülüklerinden fazlaysa o kişiye kötü denilmez ve muhabbete layıktır. Aksi halde Allah'ın Âdil ismine muhalefet olur, merhametini rencide eder.

Tarihi şahsiyetler üzerinden onları hain veyahut kahraman olarak değerlendirmek toplumumuzun yaptığı en büyük hatalardan birisidir. Şüphesiz insan kusursuz olmaz. Mehmet Akif de bir insandır. Mehmet Akif de kusursuz olamaz.

Merhum Akif'in şiirlerinde ve yazılarında Abdülhamid Han Hazretlerine karşı açıkça muhalefeti ve ağır ithamları mevcuttur, doğrudur. O zamanki şartlar içerisinde Mehmet Akif gibi pek çok zat, merhum Abdülhamid Han Hazretlerine karşı bir cephe almıştır. Mehmet Akif de bunlardan birisidir. Merhum Mehmet Akif'i sadece bu olaya hapsetmek O’nun bütün sergüzeşt-i hayatını bu olaya münhasır kılıp onu Abdülhamid Han düşmanı olarak lanse etmek doğru değildir.

Evet Mehmet Akif, Abdülhamid Han Hazretlerinin aleyhinde bulunma hususunda çok ileri gitmiştir, bunu kabul ediyoruz. Fakat bu zatın sonraki hayatında fevkalade hizmetleri olmuştur. Özellikle “İstiklâl Marşı” ile yaptığı hizmeti asla unutulamaz. Bu kadar coşkun bir imana sahip olan bir zatı siyasi bir meseleden veyahut bir yanlışından dolayı bütün bütün silmek, vicdanen doğru değildir. Karanlık yıllarda İstiklâl Marşı ile körpe dimağlarda dinî şuurun, imanî cehdin ve İslâmî bilincin tohumlarını eken Mehmet Akif Ersoy, nefrete değil muhabbete layıktır.

Kâfirler ve münafıklar gibi Allah'ın apaçık ve gizli düşmanları yeterince varken, İslâmiyet'e hizmet etmiş iki kahramanı birbiriyle karşı karşıya getirmek Müslümanlara hiçbir fayda sağlamaz.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar