Soru

Kainatın Dışında Ne Var

Kainatın dışı için ne söyleyebiliriz?

Tarih: 11.07.2020 23:00:11
Okunma: 2881

Cevap

Kâinat: Olmak, meydana gelmek; sonradan olmak manasında kevn kökünden sıfat olarak gelmektedir.[1] Buda yaratılmış olan her şeyin adıdır. Diğer bir ifadeyle yaratılmış olan her şeye kâinat denir. Bu itibarla Kâinat: Yaratılmış şeylerin hepsi, yer, gök bütün varlıklar ve bütün mahlûkat, âlem, evren olarak tanımlanmaktadır.[2] 

Yukarıda da izah edildiği üzere; Kâinatın manasına bakıldığında kevnden geldiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla kâinat bütün mahlûkatın toplamına, bütün mahlûkatı içine alan şeye denilmektedir.

Bundan dolayı kâinatın dışında bir şey var mı? Sorusu mantıksız olur. Yaratılmış olan, sonardan olan her şey bu unvan altında isimlendirilmektedir.

Eğer sorudan maksat Hâlık-mahlûk ise;  vücud olarak mahlûk ve Hâlık diye iki şey söz konusudur. Bu itibarla mahlûk kâinatın içine dâhildir. Yani yaratılmıştır. Hâlık ise kâinatı yaratana denir. 

Bu noktada bir sınır çizmek yani buraya kadar mahlûk bundan sonra Hâlık demek yanlıştır. Hâlık mahlûku her cihetiyle yaratandır. O'na bir mekan veya zaman tasavvur etmek doğru değildir.

Ayrıca bakınız: 

/soru-cevap/risalelerdeki-kainattan-maksad[1] Kelâm Terimleri sözlüğü, 177.

[2] Kubbealtı Lûgatı, “Kâinat maddesi”.


Yorum Yap

Yorumlar