Soru

Risalelerdeki Kainattan Maksad

Risale-i Nur'da geçen kainat kelimesiyle anlatılmak istenen nedir? Sadece uzay mı, yoksa yedi kat sema mı belirtilmek isteniyor?

Tarih: 19.02.2010 00:00:00
Okunma: 2761

Cevap

Risale-i Nur'da Kainat denilince bütün alem kasd edilir. Hatta çok defa, öncelikle dünya, sonra sema alemleri kasd edilir.

Dünyadaki canlılardaki çeşitlilik ve yaratmadaki bolluk sebebiyle dünya bütün Kainatın kalbi hükmündedir.

Kainat tabirinin geçtiği yerlerde dünyayı değil de, yıldızlar semasını ve ondan sonraki hiç göremediğimiz sema tabakalarını hayal edersek çok noksan bir tefekkür olur. Çünkü Allah'ın isim ve sıfatları en çok dünyada, gözümüzün önünde tecelli ediyor.

Onları ihmal edip, çok az bilgi sahibi olduğumuz ve yıldızlardan başka bir şey göremediğimiz yukarı alemlere hayalen yönelsek çok fazla bir şey düşünemeyiz. Halbuki dünyada, başta kendi vücutlarımız dahil olmak üzere haddi hesabı olmayan bir tefekkür malzemesi etrafımızda var, onlardan faydalanmak gerekir...

Mesela şu cümledeki "kainatı" önce dünya anlamında, sonra semavat anlamında düşünelim. Bakalım, hangisine daha iyi oturuyor?

"Bu kâinatı (dünyayı) bu derece in'amat (nimetlendirmeler) ile dolduran Zât-ı Kerim-i Zülcemal (Güzeellik ve ikram sahibi Allah), zîşuurlardan (şuurlu varlıklardan-insanlardan) o nimetlere karşı şükür istemesi, zarurî ve bedihîdir (apaçıktır)."

"Bu kâinatı (sema alemlerini) bu derece in'amat (nimetlendirmeler) ile dolduran Zât-ı Kerim-i Zülcemal (Güzellik ve ikram sahibi Allah), zîşuurlardan (şuurlu varlıklardan-insanlardan) o nimetlere karşı şükür istemesi, zarurî ve bedihîdir (apaçıktır). "

Netice: Risale-i Nur da "kainat" derken (çok defa), birinci olarak dünyayı nazara arz ediyor, sonra diğer sema tabakalarını düşündürüyor.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar