Soru

İnsanın Örümcekten Zayıf Düşmesi

23. Söz'de, 'örümcek ve sinekten zayıf düşersin' derken, bu hayvanlarla insan hangi yönden kıyaslanmak isteniyor?

Tarih: 8.11.2010 22:50:14
Okunma: 3909

Cevap

Sualinizin kaynağı olan bahis 23. Söz'de şu şekildedir:

"Ey insan! Eğer yalnız ona abd olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen, âciz mahlukata zelil bir abd olursun. Eğer enaniyetine ve iktidarına güvenip tevekkül ve duayı bırakıp, tekebbür ve davaya sapsan; o vakit iyilik ve icad cihetinde arı ve karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha zaîf düşersin. Şer ve tahrib cihetinde; dağdan daha ağır, taundan daha muzır olursun." (23. Söz)

Örümcek kendi ağını ustaca ve sıkıntısız örer ve hayatını sürdürür. Sinek de kendi hayatını rakatlıkla yönetir. Fakat insan Allah'ı bırakıp kendi iktidarına güvense kendi hayatını idare etmekte onlardan daha zayıf düşer, daha çok sıkıntılar hisseder demektir.


Etiketler

Yorum Yap

Yorumlar