Soru

İhtiyaç ve Medeniyet

"Kudret-i Fâtıra, ihtiyaç ile, hususan açlık ihtiyacıyla, başta insan, bütün hayvanâtı gemlendirip nizâma sokmuş. Hem âlemi herc ü mercden halâs edip, hem ihtiyacı medeniyete üstâd ederek terakkıyâtı te’mîn etmiştir." 

Bu cümlenin manası nedir? Üstad kimdir veya nedir?

Tarih: 27.12.2016 15:04:51
Okunma: 2857

Cevap

 

Allah'ın kudreti, ihtiyaç ve açlık vasıtasıyla hayvanları ve insanları düzene sokmuştur.

Burada geçen üstad bir şahıs değil ihtiyacın kendisidir.

Cenabı Hak, ihtiyaç lisanı ile başta insanı sonra bütün hayvanları bir düzene bir sisteme sokmuştur. Bunun sonucunda hayvanlar aleminde bir ekosistemi yaratmıs ve şu dünyada hayvanların birbirlerinden istifade ederek hayatlarını devam ettirmesini saglamıştır. 

Aynen bunun gibi Allah, hususen açlık ihtiyacını karşılamak üzere ekip biçmek, bağ, bahçe ticaret vesaire ile insanı şu dünya etrafında pervane etmiştir. Ta ki şu dünyayı  yakıp yıkmak yerine ihtiyaçlarını temin etmek için dünyadan istifade etsinler. İşte Allah hayvanatın ve insanın ihtiyaç lisanıyla dünyaya bir düzen koymuştur.

Cümlede geçen üstaddan kasıt, ihtiyaçdır ki, tarih boyunca insanoğlunun ihtiyaçları medeniyeti teknolojiyi ilerlemeyi saglamış ve bu terakkiyi tahrik etmiştir. Bu noktada bir Allah ihtiyaç hissini kullanarak medeniyetlere toplumlara ilerleme yolunu açmştır.

 

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/ihtiyac-medeniyetin-ustadidir-sikinti-sefahatin-muallimidir


Yorum Yap

Yorumlar