Soru

İhtilaf-ı Efkar

İhtilaf-ı efkardan tam olarak ne anlamalıyız? Bu kaçınılmaz değil mi? 

Tarih: 13.05.2015 16:20:02
Okunma: 3462

Cevap

Yüce Allah her insanı özel yaratmıştır. Sorumlulukları yüklenebilmesi için de ona hür bir irade vermiştir. Birbirinden farklı yaratılan insanların farklı fikirler beyan etmesi her şeyden önce tabiatının bir gereğidir. Bununla birlikte kabiliyetleri, yeterliliği, ilmi seviyesi, örf ve adetleri, kültürü vb sebepler de farklı fikir beyan etmesinde etkili olmaktadır.

İslamiyet prensipte farklı fikirlere karşı çıkmamaktadır. Hatta teşvik etmektedir. Her insanın aklının her şeyi kuşatamayacağı ve bilemeyeceğinden dolayı bilenlere danışmayı emretmiştir.

İslam dini bir tevhid dinidir. Toplumda da birlik ve düzeni istemektedir. İslam dininin karşı olduğu fikir ayrılıkları ise İslam akaidine zıt olan fikir ayrılıklarıdır. Toplumu ayrıştıran, insanları bid'ate, dalalete götüren, birbirine düşman olmayı sonuç veren fikir ayrılıklarıdır. Vahyin ölçülerini terk edip salt akılla hareket ederek vahye ters olan düşüncelerde ısrar ederek ayrılıklara sebep olmaktır.

Kısacası ne dinî ne de toplumsal olarak bir fayda sağlamayan aksine bir çok zaralar veren fikir ayrılıklarıdır. Yoksa hakikatin ortaya çıkması için farklı fikirleri ortaya koymak değildir.

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/din-anlayisindaki-farkliliklar-zenginlik-midir


Yorum Yap

Yorumlar