Soru

Her Bir Fen Allahtan Bahseder

Her bir fen lisanı mahsusuyla Allah'tan nasıl bahseder? Mesela matematik ve fizik Allah'tan nasıl bahseder?

Tarih: 20.02.2017 01:50:51
Okunma: 2937

Cevap

Kâinatta matematik, biyoloji, kimya ve fizik gibi her bir fen anabilim dalı iman ve insafla bakan her insana Allah’ın varlığını ve birliğini gösterir.

Çünkü bu fenler konuları gereği kâinatı incelediğinde görür ki canlı cansız bütün varlıklar mükemmel bir düzen ve sistem içerisinde hareket ediyor. Sonra bu düzen ve sistemin kendiliğinden veya tesadüf işi olmadığını anlayarak mutlaka ilim, irade ve kudret sahibi bir düzen koyucunun olduğunu kabul ederler.

Çünkü nasıl ki bir köy muhtarsız bir harf kâtipsiz bir iğne ustasız olamaz; mutlaka o köyü yöneten bir muhtar, o harfi yazan bir kâtip ve o iğneyi yapan bir usta vardır. Aynen öylede mükemmel düzen ve sistemde içerisinde işleyen şu kainatında bir yöneticisi ve bir ustası vardır diye Cenab-ı Hakk’ın varlık ve birliğini kabul ederler.

Soru üzerinden gidecek olursak; matematik ilminin temelini kâinatta bütün varlıklar üzerinde görülen farklı oran ve ölçü hesaplamaları oluşturur.   

Mesela gezegenlerin birbirine olan uzaklık hesaplamaları, dünyanın dört mevsime göre aldığı farklı açıları ve insan vücudundaki rakamsal oranlar mükemmel bir denge içerisindedir. İşte kâinatta her bir varlığın üzerinde tespit edebileceğimiz matematiksel oranlar ve ölçüler onu çok dikkatli bir şekilde varlıklara yerleştiren, onları bu ölçülere göre yaratıp hayatını devam ettiren birinin varlığını gösterir ve ispat eder. Çünkü bu varlıkların kendilerinde bütün bu işleri yapacak bir güç, tesir ve ilim yoktur.

Yine fizik ilmi ana konularıyla kâinatı incelerken görür ve ispat eder ki hiçbir kuvvet rastgele işlemiyor biri tarafından sevk ve idare ediliyor, hiçbir enerji zay edilmeden bir amaç için çalıştırılıyor, bütün maddeler bir fayda ve hikmete bakıyor ve bütün elektronlar bir düzen içerisinde kâinat içerisinde devrediyor.

İşte fizik ilmi incelediği bütün bu alanlarda kâinatta mükemmel ve kusursuz bir işleyişin olduğunu görüyor. Ve bunu da ancak sonsuz ilim, kudret ve irade sahibi bir zatın yapacağını gösteriyor.

Ve bunun gibi daha her bir fen kendine mahsus konularıyla kainatta Cenab-ı Hakk’ın varlığını ve birliğini ispat eder.

 


Yorum Yap

Yorumlar