Soru

Haşir meydanının yeri

'Demek yirmibeş bin seneye karib bir daire-i muhitanın içinde, rivayete binaen Şam-ı Şerif kıt'ası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydan-ı haşir bastedilecektir.'" cümlesini açıklar mısınız?

Tarih: 26.07.2011 17:59:07
Okunma: 8957

Cevap

Güneşin dünyaya olan uzaklığı ortalama 150 milyon kilometredir. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin uzunluğu ise yaklaşık 950 milyon kilometredir. Burada geçen 25 bin senelik mesafe ise insanın ortalama saatteki yürüyüş mesafesidir. Eğer insan hiç durmadan yürürse (saatte yaklaşık 5 km) dünyanın bir senede güneş etrafında aldığı mesafeyi 25 bin senede alacaktır.

 Mahşer; öldükten sonra dirilip, kabirlerinden kalkan insanların toplanacakları yerdir. Haşir meydanına arasat’da denilmiştir.

Haşir esnasında yeryüzü düzlenerek düz bir arazi haline getirilecektir. Bu konuda bazı ayetler şöyledir: “O gün yeryüzü bir başka yere, gökler, başka göklere dönüşecek ve bütün mahlukat bir ve gücüne karşı konulmaz olan Allah'ın huzuruna toplanacaklardır.” (İbrahim, 48), “Sana dağlar(ın kıyametteki durumunu) sorarlar, de ki: "Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz boş bir halde bırakacak. Orada ne bir çukur, ne de bir tümsek göreceksin." (Taha, 105-107)

Haşir meydanında Şam bölgesi bir merkez olup, bütün dünya onun etrafında düzlenecektir. Bir hadiste Peygamberimiz (sav) “Şam, haşir ve neşir (toplanma ve dağılma) yeridir buyurmuştur.[1] İbn Abbas (ra)’de “Kim Şam’ın mahşer yeri olacağında şüphe ederse “Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk haşirlerinde (sürgünlerinde) yurtlarından çıkaran O'dur.” (Haşir, 2) ayetini okusun. Resulallah [sürgün edilen Nadir kabilesinden] Yahudilere “Çıkın!” dediğinde, onlar da “Nereye çıkalım?” dediler. Peygamberimiz de “Mahşer yerine doğru (Şam’a gidiniz)” buyurdu.[2]

[1] Ed-Durrul Mensur, c,

[1] İbn Kesir, Tefsir-i Nesefi, Dar-ü İhyaül Kütübil Arabi, Mısır, c, 4, s, 238.


Yorum Yap

Yorumlar