Arama sonuçları: 712 sonuç bulundu.

Risale-i nurun bir çok yerinde "kalb ayine-i Samed'dir" deniyor. Bunun manası nedir?
Cenab-ı Hakkın Hâlık isminin varlığı haşa mahlukata ihtiyacı varmış gibi bir mana çıkıyor? bunu açıklarmısınız?
Mevcudat içinde en latif en güzel en cami ayine-i samediyyet hangisidir?
"Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut âhiret ticaretine girdiği için, dünyevî hâcâtını muvakkaten bırakmakla, uhrevî bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek, savmı ile Samediyete bir nevi ayinedarlık etmektir." Bu ayinedarlık hangi cihette oluyor, nasıl anlamak gerek?
"Demek yirmibeş bin seneye karib bir daire-i muhitanın içinde, rivayete binaen Şam-ı Şerif kıt'ası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydan-ı haşir bastedilecektir."  (Mektubat) "Şam-ı Şerif kıt'ası bir çekirdek hükmünde" bunun hikmeti nedir?
Risale'de geçen "Çünkü samimî bir ihlâs, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz" cümlesini açıklar mısınız?
Şamlı Hafız Tevfik abi kimdir? Hayatının bilinmeyen yönleri hakkında bilgi verir misiniz?
Allah'ın Samed isminin tecellisini izah edermisiniz?
İki talak arası boşama kaç aydır?
Çarşamba günü uğursuzdur, yada o gün yolculuk edilmez gibi bir şey var mıdır?