Soru

Samed ve Hâlık isimleri

Cenab-ı Hakkın Hâlık isminin varlığı haşa mahlukata ihtiyacı varmış gibi bir mana çıkıyor? bunu açıklarmısınız?

Tarih: 10.02.2011 21:55:32
Okunma: 3231

Cevap

Bir kısım insanlar, Mahlukatın tabiat ve sebepler tarafından yaratılamayacağını anlamışlar. Hem bunların kendi kendilerine meydana gelemeyeceklerine de kesin kanaat getirmişlerdir. Allah’ı da kabul etmek istemediklerinden dolayı îcâdı ve yaratılışı reddetmek için mahlukatın varlığını inkar etmişlerdir. Hatta kendilerini dahi inkar ederek akıldan istifa etmişlerdir. Sofestai mesleğine girmişlerdir. Bu insanlar Allah’ı kabul etmemek için mahlukatı inkar etmişlerdir.

Allah-ü Teala, ezeli olan kelamında zatını Hâlık diye nitelemiştir. Hâlık isminin varlığı için mahlukata ihtiyaç yoktur. Bilakis her şey, her şeyiyle Allah’a muhtaçtır. Mahlukatın vücudu Hâlık ismine muhtaçtır. Mesela bir tabip her zaman tabiptir. Yalnızca hastaları muayene ve tedavi ettiği zamana mahsus değildir. Birisi hastanın varlığını reddetse tabip de yoktur diyemez. Hasta olmazsa tabiplikte yoktur denmez.  Belki onda tabiplik ilmi ve kudreti bulunduğu için ona tabip denir. İşte bunun gibi İlahi kudret de her zaman mahlukatı yaratabilme iktidarına sahiptir. Alemde bulunan nihayetsiz nimetler, güzellikler, eserler, sanatlar Cenab-ı Hakkın her şeyden müstağni olduğunu gösteren delillerdir.


Yorum Yap

Yorumlar