Soru

Allahın Samed İsmi

Allah'ın Samed isminin tecellisini izah edermisiniz?

Tarih: 8.03.2011 20:31:23
Okunma: 4589

Cevap

Samed: Maksud manasınadır. Yani kasdedilen demektir. Dosdoğru, düpe düz, hiç sağa sola sapmadan ona kasd ve teveccüh etmek demektir. Bu mana ile bir kavmin seyyidine yani işlerinde ve ihtiyaçlarında maksud, mercii olan ve kendisinin üstünde bulunulmayan en şerefli ulusuna ve en büyük efendisine denir.

İkinci olarak hiç boşluğu olmayan, eksiksiz gediksiz, deliksiz, nüfuz edilmez şeye denir. Bunda halislik manası vardır.

Kendisinde hiç ayıp, eksik olmayan, en yüksek bir kemalde, hiçbir şeye muhtaç olmayan, mahlukattan hiçbirinin sıfatıyla sıfatlanmayan demektir.

Mahlukatın bütün ihtiyaçlarını, doğrudan doğruya Allah’ı maksud ve matlup edinerek müracaat ve iltica etmesi şeklinde tecelli eder.

İbn-i Abbas demiştir ki: Kamil olan seyyid, şerefinde kamil olan şerîf, azametinde kamil olan azim, hilminde kamil olan halîm, ilminde kamil olan alîm ve hikmetinde kamil olan hakîm velhasıl şeref ve ululuk envaının hepsinde ekmel olandır. (Elmalı, İhlas suresi)


Yorum Yap

Yorumlar