Soru

Ezan Duası'ndan önce

Ezan duasından önce neden tevhid ve salat getiriyoruz?

Tarih: 26.11.2010 14:12:07
Okunma: 5237

Cevap

Adet böyle geldiği için. Bazı adetler güzel ve faydalıdır. Sünnette aynen bulunmasa da sünnetin genel çizgileri içinde olup muhalif olmayan böyle adetler makbuldür. Namazın farzından önce müezzinin üç ihlas okuyup sonra kamete kalkması gibi...

Bediüzzaman Hazretleri, bu gibi küçük efdaliyet meselelerinde, yani hangisi daha faziletli olduğu anlaşılmayan meselelerde, cemaatin adetine bakmak gerektiğini, cemaatin adetinin umumî bir kabule delil olduğunu söylemektedir.

Barla Lahikasın'daki ilgli bahis şöyledir:

"Sorduğun suallere dair yanımda kitab bulunmadığı için Hanefî ülemasının kavillerini ve ehadîsin rivayetlerini şimdilik bilmiyorum. Fakat bence böyle efdaliyet mes'elesinde, kabul-ü âmmeyi ihsas eden âdet-i cemaat medar-ı tercihtir. Âdet-i İslâmiye nasıl gelmiş, o daha efdaldir.

Birinci Sualiniz: Eğer Kur'an okunurken, namazın, tesbihatın tetimmesi ise, kıbleye karşı duranlar vaziyetlerini bozmamak evlâdır. Yalnız müezzinin önündeki adam arkasını çevirsin, yahut çekilsin. Eğer Kur'an müstakil olarak okunursa, okuyana karşı teveccüh etmek evlâdır. Hem cihat-ı sitte ile mukayyed olmayan ruh kulağıyla dinleyen adam kıbleye karşı teveccüh etse ve cismanî kulağıyla dinleyen adam, okuyana karşı teveccüh etse evlâdır.

İkinci Sualiniz: Cemaatin iştiyakına ve okuyanın niyetine göre efdaliyet tahavvül eder. (Haşiye).

Üçüncü Sualiniz: Üç İhlas bir Fatiha muhtasar bir hatim hükmünde olduğundan, ona vakit tahdid edilmez. Her vakitte gayet müstahsendir.

Dördüncü Sualiniz: اللهم انت اسلام و منك السلام تباركت يا ذاالجلال و الاكرام  (Allahumme entesselâmu...) kelâmını değil yalnız müezzin, her bir musallî her bir namazın selâmından sonra söylemesi Şafiîce sünnettir. Hanefîce dahi müezzin için her namazda sünnet olması gerektir.
Umum ihvanlara selâm ve bayramlarınızı tebrik ediyorum.

Âhiret Kardeşiniz Said Nursî

(Haşiye): İkinci Sual: Sabah ve akşam namazlarından sonra Sure-i Haşr'in sonunda   هوالله الذي  (Hüvallahüllezi) den başlamak sünnet iken, لا يستوي (Lâ yestevî) den başlanması efdaliyeti terk olur mu?

Yorum Yap

Yorumlar