Soru

Ene

Ene ne demek?

Tarih: 11.03.2020 15:58:11
Okunma: 722

Cevap

Ben anlamına gelen "ene" kelimesi Arap dilinde birinci tekil şahıs zamiridir. Bir tasavvuf terimi olarak ise sâlikin fenâ (kulun kendi fiil ve davranışlarını görmekten fâni olması) halini ifade eder. Ayrıca iddia, kibir ve bencillik anlamında kullanılmaktadır.( Dini Kavramlar Sözlüğü, Ene maddesi)

Bediüzzaman Hazretleri 30. Söz Ene ve Zerre Risalesi'nde, Kur'an'da insanın yüklendiği bildirilen emanetin bir manasının "ene" yani benlik olduğunu bildirmiştir.

Bununla kasd edilen ise, hususan insanın benliğidir. Ene, dar anlamda  İnsanın benlik duygusunu karşılasa da, geniş anlamda ene insan ruhundaki bütün özellikleri kapsamaktadır. Bu geniş anlamıyla ene, insanın mahiyet ve hakikati olarak tanımlanabilir. Bu geniş manasıyla eneyi Üstad şöyle anlatır:

"Bütün sıfât ve şuunat-ı İlahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfât ve hissiyat, ene'de münderiçtir." Yani, Allah'ın bütün sıfat ve şeinleriyle insana bir derece tanıtacak binlerce haller, sıfatlar ve hisler enede vardır.

Ayrıca bakınız:

/soru-cevap/BenYorum Yap

Yorumlar