Soru

Dünyanın Şekli

Dünyanın şekli ile ilgili Kuran'da bazı deliller ya da bazı hadisler var mıdır? Üstad Bediüzzaman hazretleri bu konuda görüşleri nelerdir?

Tarih: 26.02.2022 16:47:16
Okunma: 1415

Cevap

Risale-i Nur'da bu konuyla ilgili geçen bir soru ve cevabı aynen aşağı alıntılıyoruz:  

“Sual: Küre-i arzın kürevî(daire şeklinde) olduğuna dâir bir âyet var mı ve hangi sûrededir? Müstevî(düz) veya kürevî olduğunda tereddüdüm vardır! Her hükümetin bulunduğu arâzî deniz ortasındadır. Bu denizlerin etrafını muhafazakâr neler var? Lütfen beyânını ricâ eder, ellerinizden öperim.”

Emirdağ'lı Ali Hoca

Risâle-i Nûr bu çeşit mesâili hâl etmiş. Küreviyet-i arz(Dünyanın yuvarlaklığı) İslâmca kabûl edilmiş. Dine muhâlefeti yoktur. Âyetteki satıh demesi, kürevî olmadığına delâlet etmiyor. Müctehidlerce istikbâl-i kıble namazda şart olması; ve şart ise, bütün erkânda bulunması sırrıyla, secde ve rükû da istikbâl-i kıble lâzım geliyor. Bu ise yerin zeminin küreviyeti ile ve şerʻan kıble, Ka'be-i Mükerreme’nin üstü -tâ arşa kadar ve altı -tâ ferşe kadar- bir amûd-u nûrânî (nurlu sütun) olması küreviyetle istikbal erkânda bulunabilir.[1]

Saîdü'n-Nûrsî

 

[1] Şuâ’lar-2, 539-540.


Yorum Yap

Yorumlar