Soru

Alevilik ve Bektaşilik

Alevilik önceden hak bir mezhep miydi? Hacı Bektaşi Veli Hazretleri Alevî miydi? Bektaşilikle Alevilik aynı mıdır?

Tarih: 15.11.2010 00:34:48
Okunma: 10152

Cevap

Sitemizde yakında yayınladığımız, "şiilik alevilik sünnilik" başlıklı yazı, sizin sualiniz için de mühim cevabları içine alıyor.

Daha önceden varlığı bilinen on iki hak mezheb arasında Alevilik diye bir mezheb yoktu. Günümüzde ise kendilerine Alevî olarak tanımlayan fakat pek çok farklı mezhebler şeklinde olan bazı topluluklar vardır.

Bu günkü İran Alevileri, kendilerini on iki hak mezhebden birinin kurucusu olan İmam Cafer-i Sadık'ın mezhebinden sayar ve kendilerini Caferî olarak isimlendirirler.

Fakat Caferîlik başlangıçtaki on iki  mezhebden biri olsa da bu güne aynen gelememiş olduğundan günümüzdeki Caferiliğe ehl-i sünnet imamları dört hak mezheb içinde yer vermemişlerdir.

Hacı Bektaş-ı Veli, ismi gibi evliyadan bir zat olup Hazret-i Ali ve Ehl-i Beyt'i bütün müminler gibi çokça severdi. Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Kırşehir'de yaşamış ve 1338 senesinde orada vefat etmiştir.

Makalat isimli eserindeki ifadelerinde, onun ibadetlere sıkıca bağlı ve günahlardan sakınmayı emreden büyük bir zat olduğu anlaşılmaktadır. Tarikat olarak Yesevî tarikatine mensub olduğu da bazı kaynaklarda geçer.

Alevilik Bektaşilik'ten çok daha geniş bir kavramdır. Günümüzde, kendilerinin Alevî olduğunu söyleyen fakat namaz kılmayı gerekli görmeyen ve bazı haramlardan sakınmayan ve buna rağmen kendilerini Bektaşi olarak tanımlayan bazı kesimler mevcuttur.Yorum Yap

Yorumlar