Soru

Dört Mezheb İmamlarının Makamı

Büyük müçtehidler mi makamca daha faziletlidir, yoksa tarikatların pirleri olan büyük kutuplar mı?

Tarih: 30.05.2008 00:00:00
Okunma: 3765

Cevap

Bütün müçtehidler değil; fakat Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel (ra.) gibi dört mezhebin kurucuları olan müçtehidler, kutupların üstündedir. Fakat bazı hususi faziletlerde Şah-ı Geylani gibi bazı harika kutublar, bir cihette daha parlak makama sahibdirler. Fakat ümmet, bu zatların açtıkları mezhepler sayesinde İslamiyet’i doğru bir şekilde yaşayabildikleri için, sebep olan yapan gibidir kaidesiyle bütün ümmetin kazandıkları sevaba ortak olduklarından çok yüksek makam sahibidirler. Hem tarikat kutuplarının bir kısmı, aynı zamanda müçtehiddirler. Bu sebeple bütün müçtehidler kutuplardan daha faziletlidir denilmez. Fakat bu dört imam, Sahabelerden ve Mehdi'den sonra ümmetin en faziletlileridirler. (Bkz. Mektubat, 23. Mektub)


Yorum Yap

Yorumlar