Soru

Deprem Neden Kafirlere Değil de Müslümanlara Geliyor

Deprem gibi afetler neden günahkar kafir memleketlerde değil de genellikle Müslüman memleketlerde oluyor?

Tarih: 26.01.2020 09:21:01
Okunma: 2447

Cevap

Evvela büyük suçlar ertelemekle büyük mahkemelere küçük suçlar aceleyle yerel küçük mahkemlerde görülür sırınca; Allaha inanmayan ve isyanla yaşayanların insanların günahları cinayet gibi büyük olduğundan cezaları ertelenerek mahkeme-i kübraya bırakılır. Zira küfür, isyan, inkar, ret ve Allah haricinde bir ilah tanıma Cenab-ı Hakk’a karşı işlenmiş büyük bir günahtır. Kâfirin durumunu Kur’an-ı Kerimde Rabbimiz şöyle bahsetmiştir.

"İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir, onlar orada ebedî kalırlar." (Bakara, 2/39)

"…İnkâr edenlere gelince, onların dostları da tâğuttur, onları aydınlıktan alıp karanlığa götürürler. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar."(Bakara, 2/257)

Hususen Lokman suresinde şirkin ve inkarın büyük bir zulüm olduğunu vurgulanmıştır.

"Hani Lokmân, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.”(Lokman, 31/13)

İşte bu sebeple kâfirin cürmü çok büyük olduğundan cezası da mahkeme-i kübra olan ve azabın daimi ve şiddetli olduğu Cehenneme ertelenmiştir.                                                                                                   

Ehl-i imanın cürümleri ise bazı emir ve yasakları yerine getirmemek gibi kafirin zulmüne nisbeten küçük olduğundan cezaları acele olarak bu dünyada çoğunlukla verilir. Bu musibette sabır ve isyan etmemek şartıyla günahları af edilir. Ahirette göreceği dehşetli bu ceza dünyada hafif bir şekilde ödenmiş olur. Bu da onlar için daha büyük bir rahmettir

Zira dünya bir imtihan yeridir ve bu dünyada  mümin ibadet ve taatla fani ömrünü baki bir hayata ve malını ise ahiret hesabına çalıştırdığı nisbetle karlıdır. Dünyada mümin musibetlerle bu manevi yatırımı bir nevi yapmış olur. Onun fani malı gitse onun için sadaka olur. Canı bir musibetle elinden çıksa şehit olarak olur. İşte bu sebeple o musibetler onlar hakkında bir ikram-ı ilahi olur zahmet olmaktan çıkar.

Hem kafirlere veya asilere de bazı vakitler afet ve felaketler gelmiştir. Helak edilen bazı ümmetler gibi


Yorum Yap

Yorumlar